Những cây thông quanh biệt thự

Thơ Hà Sĩ Phu

(Viết cho những cây thông bị buộc kẽm gai quanh Dinh 2, Đà Lạt 1987) [*]

Tặng những Trí thức đã dấn thân xây dựng chủ nghĩa Cộng sản

clip_image002

Những cây thông đứng làm cọc rào

Ngậm kẽm gai ngập sâu đến tủy

Ứa giọt nhựa, quyện vào sắt rỉ

Đúc bê-tông bền cho những nỗi đau.

*

Vết thương

Ai chém thông đâu?

Thông càng lớn, càng ôm vào gai góc

Những vòng gai buộc lỏng ban đầu

Nhựa vẫn lên, sùi từng ụ lớn.

Mím cập môi sưng

trước vết thương

không bao giờ kín miệng.

Những cây thông tật nguyền

truyền nỗi khổ sang nhau.

Qua sợi kẽm gai đã rỉ từ lâu

Nay đóng vai: Sợi thần kinh

giỏi hơn vai Thủ phạm!

Nhựa vẫn lên, và thông vẫn lớn.

Vẫn xếp hàng, đưa dây kẽm lên cao!

Cái khoảng trống sát nơi mặt đất

Cứ cao thêm cho kẻ trộm chui vào!

Ngàn gió lao xao

Kẽm rung, xiết vào tới tủy.

Du khách vô tình

cứ nghĩ…

Thông reo!

HÀ SĨ PHU Đà Lạt (1987)

=====================

[*] Trí thức và Công an cùng bảo vệ chế độ thì cũng giống như những cây thông và dây kẽm gai cùng bảo vệ ngôi biệt thự này vậy. (Kẽm gai cứ ngày càng xiết chặt vào những cây thông một cách tự nhiên vì thông vẫn tự lớn lên).

Comments are closed.