Inrasara

Giải sân hận

Inrasara 01. Chết oan Tinh thần giải sân hận bàng bạc trong trường ca Ariya Glang Anak. Tôi đã viết nguyên một chương về…