Anne Carson

Thơ nước ngoài 7: Anne Carson

Nguyễn Đức Tùng dịch và giới thiệu     Anne Carson sinh năm 1950 ở Toronto, Canada. Từ nhỏ bà học tiếng Latin, nghiên…