Chim Hải

Thơ Chim Hải

4 GIỜ NỮA MẶT TRỜI MỚI RỚT   ngày tuổi trẻ bị hất tung thơ trơ lòng ngó tôi ướt tôi khô và bốc…