Đinh Thị Như Thúy

Thơ Đinh Thị Như Thúy

BÊN DÃY NÚI RĂNG CƯA   1. Những đứa trẻ   Những đứa trẻ chưa đủ sức tự bơi trên vụng biển Thuyền thúng…