Đinh Trường Chinh

Thơ Đinh Trường Chinh

THƠ VỀ MẸ   Bài 1   tháng bảy về thăm mẹ ghé chợ mua chậu lan những nụ hoa chưa nở mùa thu…