Hà Lệ Minh

Hai bài thơ từ Hồng Kông

Phan Tấn Hải Hong Kong đang thu hút sự chú ý của cả thế giới. Người ta muốn biết dân Hong Kong đang nghĩ…