Huyền Nguyễn

Thơ Huyền Nguyễn

   THÁNG NĂM   Tháng năm gầy, mẹ kể chuyện giáp hạt Cây đòng nép thẹn mùa Vay một lãi ba, mắt đêm trắng…