Inrasara

Tôi nợ Cham những gì?

Inrasara + Kể Câu chuyện Cham ở Không gian Văn hóa Cham – Hà Nội, 2010 – Photo Inrajaya.+ ở Sài Gòn, 2011. Cuối…

Giải sân hận

Inrasara 01. Chết oan Tinh thần giải sân hận bàng bạc trong trường ca Ariya Glang Anak. Tôi đã viết nguyên một chương về…