Josée Lapointe

Kim Thuý: sống sót – sống – yêu

Josée Lapointe, http://www.lapresse.ca/arts/livres/entrevues/201304/05/01-4638023-kim-thuy-survivre-vivre-aimer.php Nguyễn Quang Bình trích dịch Kim Thúy Ảnh: MARTIN CHAMBERLAND, LA PRESSE Với Mãn, tập truyện thứ hai của chị, Kim…