Lê Quang Đức

Thầy Nguyễn Văn Hạnh trong tôi

Lê Quang Đức Sáng sớm nghe tin Thầy Nguyễn Văn Hạnh mất, dù biết rằng vài năm rồi Thầy đã sống với tuổi già…