Mai Duy Minh

Tranh của Mai Duy Minh

Nguyễn Phượng Mai Duy Minh     Sắp đến ngày kỉ niệm chiến thắng Điện Biên lác đác đã thấy trên mạng người ta…