Mai Hiền

Bàn Tay Tuyên Giáo

Nhà báo Mai Hiền Biếm họa của Kuang Biao (Quảng Biểu), Trung Quốc, nơi mà “mô hình” kiểm duyệt báo chí luôn được Việt…