Nguyễn Thiện Tống

Về ngày 30 tháng 4

Nguyễn Thiện Tống 1. Vui mừng khi đất nước hòa bình Tôi còn nhớ cảm giác vui mừng vào ngày 30 tháng 4 năm…