Oksana Zabuzhko

Thơ Oksana Zabuzhko

Trần Hạnh dịch theo bản tiếng Anh Oksana Zabuzhko (sinh năm 1960) là một trong những nhà văn Ukraina đương đại được dịch nhiều…