Paweł Łepkowski

Những ngày cuối cùng của Joseph Stalin

Paweł ŁepkowskiPhạm Nguyên Trường dịch từ bản tiếng Nga tại http://inosmi.ru/history/20161009/237994318.html, bản gốc trên Rzeczpospolita. Lời người dịch: Xin xem xét các nhân vật…