Phạm Hiền Mây

Thơ Phạm Hiền Mây

Nhớ anh thôi đã rất thừa mùa đông…   cuộc tình sương khói mênh mông vào mây buồn cội trổ ngồng tàn mơ rụng…