Song Chi

Trên vùng đất lạ

Truyện Song Chi Đây hoàn toàn là một câu chuyện hư cấu, không phải người thật việc thật. Mọi sự tương đồng nếu có,…

Đôi giày màu hồng

Truyện Song Chi Cái cửa sổ đó là toàn bộ thế giới bên ngoài của Nó. Mỗi ngày, trước khi đi làm, Mẹ bế…