Thái Kim Lan

Tưởng niệm 100 năm Phạm Duy

Thái Kim Lan Những kỷ niệm nhỏ Lần đầu tiên tôi thấy được Phạm Duy bằng xương bằng thịt, đó là khoảng năm 1965….