Thái Kim Lan

Những ngày tháng chạp

Thái Kim Lan Buổi sáng tinh mơ hé cánh cửa bàn khoa đang ôm kín gian nhà màu mực tàu – Bi và Lulu…

Tưởng niệm 100 năm Phạm Duy

Thái Kim Lan Những kỷ niệm nhỏ Lần đầu tiên tôi thấy được Phạm Duy bằng xương bằng thịt, đó là khoảng năm 1965….