Vũ Ngọc Giao

Thơ Vũ Ngọc Giao

ĐÂU ĐÓ MỘT LÀN HƯƠNG khi, nắm tay em bước vào địa ngục ta có riêng nhau một cõi thiên đường ta yêu nhau…