Đặng Tiến (Thái Nguyên)

Trả lời một người bạn

Đặng Tiến (Thái Nguyên) Nếu ngày đó… Lịch sử thì không có NẾU Nhưng đã đặt ra thì phải trả lời Dứt khoát phải…

Bạn nghĩ đi

Đặng Tiến (Thái Nguyên) Vào một ngày nào đó… Các công viên đẹp nhất ở Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan Đều ra lệnh cấm,…

Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

HOÀNG SA, TRƯỜNG SA Thỉnh thoảng thấy đưa tin Tìm được thêm bản đồ Trung Hoa không có Hoàng Sa và Trường Sa… Thêm…

Thiên An môn

Đặng Tiến (Thái Nguyên) Thiên An môn, Thiên An môn, Đỏ ngòm máu, Mùi khói súng trộn lẫn mùi thịt người chín tái Xe…