Phan Tấn Hải

Trong khuôn nhạc Cung Tiến

Phan Tấn Hải Tôi tập làm thơ từ những ngày mới lớn trong những khuôn nhạc anh mang tới cho đời trong những buổi…