Phan Tấn Hải

Trong khuôn nhạc Cung Tiến

Phan Tấn Hải Tôi tập làm thơ từ những ngày mới lớn trong những khuôn nhạc anh mang tới cho đời trong những buổi…

Hạnh ngộ bên trời Đại Lý

Truyện Phan Tấn Hải Truyện này viết về một người anh, và nhiều phần là hư cấu. Nghĩa là, chỉ một phần có thực….