Ukraine: Tr? em, nhà th?, tu s?, và hòa bình

Phan T?n H?i

Cu?c chi?n t?i Ukraine ? ko di h?n m?t n?m. Chnh xc, tnh t? ngy qun Nga trn ng?p ti?n vo Ukraine ngy 24/2/2022, l kho?ng m?t n?m v hai thng. Nh?ng con s? th??ng vong, tan tc ngy cng t?ng thm. Cu?c chi?n ch?a bi?t t?i bao gi? s? ng?ng. Nh?ng c? quan c trch nhi?m nh? Lin Hi?p Qu?c, cc h?i ch?m sc thi?u nhi, cc tu s? tn gio, v ngay cc b?c cha m? trong gia ?nh c?ng t? suy ngh?, r?ng ph?i ni g cho tr? em ?? hi?u ???c r?ng c?n ph?i c tnh th??ng yu m?i xy d?ng ???c th? gi?i an ton b?n v?ng. V pha ng??c l?i, cc em ?ang ni g v?i ng??i l?n v? th? gi?i ?au ??n ny, v l?i ?u ph?i ? cc em?

Ng??i ta ch?a th? bi?t chnh xc nh?ng con s? ch?t v b? th??ng ??i v?i chi?n binh hai n??c Ukraine v Nga, v nh?ng con s? ny l b m?t, v khi ??a ra hi?n nhin l c y?u t? tuyn truy?n. Ch? c th? ?on l m?i bn, chi?n binh c? ch?t v b? th??ng h?n l ? su hng s?, ngh?a l, t nh?t 100.000 chi?n binh th??ng vong.

T??ng t?, ch?t v b? th??ng v? pha th??ng dn c?ng d? bi?t, v con s? chnh quy?n Ukriane ??a ra c?ng khc v?i con s? Nga ??a ra. Pha Lin Hi?p Qu?c l?p h? s? theo di l?i ch? ??m ???c nh?ng con s? c th? xc minh, ph?n ng??i m?t tch th khng bao gi? bi?t ???c.

Lin Hi?p Qu?c ??a ra th?ng k, tnh t? ngy 24/2/2022 t?i ngy 9/4/2023, thi?t h?i v? th??ng dn l: 8.490 ng??i ch?t, v 14.244 ng??i b? th??ng.

Pha chnh quy?n Ukraine, ??a ra con s? t? v?n phng Cng t? t?i ph?m chi?n tranh l ??c tnh 100.000 th??ng dn ? ch?t, tnh t? 24/2/2022 t?i 23/2/2023. Con s? b? th??ng hi?n nhin l nhi?u h?n.

Pha chnh quy?n Hoa K?, ??a ra con s? 40.000 th??ng dn Ukraine ? ch?t v b? th??ng, tnh t? 24/2/2022 t?i 9/11/2022.

Trong tu?n ??u tin c?a cu?c xm l??c, Lin Hi?p Qu?c bo co c h?n m?t tri?u ng??i t? n?n ? ch?y ra kh?i Ukraine; con s? ny sau ? ? t?ng ln h?n 8 tri?u vo ngy 31/1/2023. Tnh ra, ??c ch?ng 8 tri?u ng??i Ukraine ? ph?i di d?i, ch?y lo?n trong n?i vi lnh th? Ukraine vo thng 6/2022 v c h?n 8,1 tri?u ng??i ? r?i kh?i Ukraine vo thng 3/2023. H?u h?t nh?ng ng??i t? n?n l ph? n?, tr? em, ng??i gi ho?c ng??i khuy?t t?t.

H?u h?t nam cng dn Ukraine t? 18 ??n 60 tu?i ??u b? t? ch?i xu?t c?nh kh?i Ukraine, theo l?nh t?ng ??ng vin, tr? khi h? ch?u trch nhi?m c?p d??ng ti chnh cho ba ??a con tr? ln, ho?c l cha ??n thn ho?c l cha m?/ng??i gim h? c?a tr? em khuy?t t?t. Nhi?u nam gi?i Ukraine, bao g?m c? nam thanh thi?u nin, ? ch?n ? l?i Ukraine m?t cch t? nguy?n ?? tham gia khng chi?n.

Catherine Russell, Gim ??c ?i?u hnh Qu? Nhi ??ng Lin Hi?p Qu?c (UNICEF), ni r?ng nh?ng con s? khng ni ln ???c m?t th?c c?a chi?n tranh, v c nh?ng v?t th??ng ko di su?t ??i: ??ng sau m?i con s? l m?t gia ?nh tan v? v thay ??i mi mi. Th?t ?au lng. Cu?i cng, tr? em v gia ?nh c?n s? bnh yn, v ?i?u ? s? khng s?m x?y ra.

Nh?ng, tr? em nhn th? no v? th? gi?i h? v? c?a chng ta? M?t s? tr? em Ukraine ? dng th? v h?a ?? ni ln ??c v?ng ha bnh. Nhi?u c? quan c?p B? c?a Ukraine cng h?p tc v?i h?i t? thi?n v? ngh? thu?t thi?u nhi Lviv Children’s Gallery Charity Foundation ? m? ra cu?c thi v?, l?y tn l Di?n ?n qu?c t? Gi v? vng 2023 (International Forum Golden Easel 2023) trong ? s? dng t?t c? nh?ng ?ng gp t? thi?n ?? h? tr? tr? em c?a cu?c chi?n ? Ukraine. Lviv l m?t thnh ph? pha Ty Ukraine, n?i bnh yn nh?t tr??c gi? t?i Ukraine, v chi?n tranh t?p trung ? mi?n ?ng v mi?n Nam Ukraine. N?u b?n l tr? em, b?t k? ? n?i no trn th? gi?i, b?n ??u c quy?n g?i h?a ph?m d? thi qua m?ng. N?u trong nh b?n c tr? em, hy khuy?n khch cc em v? tranh d? thi. Hy ku g?i cc em ln ti?ng v? th? gi?i ny.

Ch??ng trnh thi Gi v? vng 2023 c m?c tiu thu ht cng nhi?u qu?c gia cng t?t ?? hi?u ???c s? kh?ng khi?p c?a chi?n tranh trn lnh th? c?a Ukraine, ?? h? tr? Ukraine v cho th? gi?i th?y ngh? thu?t c?a tr? em trong cu?c ??u tranh cho m?t b?u tr?i ha bnh trn tri ??t d? ki?n bn ??u gi cc tc ph?m dnh cho tr? em ?? gy qu? cho Qun l?c Ukraine; d? ki?n t? ch?c cc cu?c tri?n lm t?i Ukraine v n??c ngoi. Ng??i tham gia cu?c thi s? l tr? em ton c?u t? 4 ??n 17 tu?i. Xin xem chi ti?t v g?i tranh vo trang ny:

https://artclass.lviv.ua/en/golden-easel-2022/

_01 cuoc thi tranh ve quoc te

HNH 01: Tranh c?a 6 tr? em d? thi gi?i Golden Easel 2023.

By gi? l thng T?. H?n nhi?u b?n cn nh? r?ng chng ta v?a tr?i qua Ngy Th? Th? Gi?i (World Poetry Day), theo truy?n th?ng l ngy 21/3 hng n?m trong cc ch??ng trnh c?a UNICEF. Trong ngy 21/3/2023 v?a qua, ?? k? ni?m Ngy Th? Th? Gi?i, hng tr?m tr? em v thanh thi?u nin trn kh?p th? gi?i ? g?i ln nh?ng bi th? nu ln tr?i nghi?m c?a cc em v? chi?n tranh, v ?? ku g?i ha bnh, nh? m?t ph?n trong sng ki?n Nh?ng bi th? v Ha bnh (Poems for Peace Initiative) c?a UNICEF.

N?m 2023 l n?m th? t? c?a ch??ng trnh ny, Nh?ng bi th? v ha bnh ? tm cch ??a ln ti?ng ni c?a nh?ng ng??i tr? s?ng ? cc qu?c gia b? ?nh h??ng b?i chi?n tranh v ghi ln hy v?ng c?a h? v? ha bnh ? qu nh. Cc bi th? th? hi?n nhi?u ch? ?? chung, tuy ghi v? cch chi?n tranh ?nh h??ng ??n tr? em, nh?ng c?ng bao g?m m?t c?m gic hy v?ng khc bi?t v? t??ng lai. Sng ki?n ny ban ??u do UNICEF gi?i thi?u h?i n?m 2020 nh?m ??a ra ti?ng ni c?a tr? em v thanh nin trong qu trnh xy d?ng ha bnh.

K? t? khi b?t ??u sng ki?n, UNICEF ? nh?n ???c hng ngn bi th? c?a tr? em v thanh thi?u nin trong ?? tu?i t? 8 ??n 24 tu?i v ? ch?p nh?n cc bi d? thi t? kh?p n?i trn th? gi?i, bao g?m Afghanistan, Burkina Faso, Ethiopia, Iraq, Mali, Myanmar, Nigeria, Somalia, Nam Sudan, Sudan, Syria v Yemen. N?m nay, h?n 1.700 bi d? thi ? ???c nh?n t? tr? em v thanh thi?u nin b? ?nh h??ng b?i chi?n tranh ? Ukraine. ? l m?t cch ?? UNICEF lm n?i b?t s?c m?nh v lng d?ng c?m phi th??ng c?a nh?ng ng??i tr? tu?i, nh?ng ng??i tr?c ti?p bi?t c?m gic ph?i s?ng chung v?i b?o l?c, s? hi, b?p bnh; nh?ng ng??i ? b? t?n th??ng khi b? chia c?t kh?i nh, b?n b v tr??ng h?c; nh?ng ??a tr? khao kht m?t t??ng lai ?n ??nh h?n.

N?i ?y, chng ta s? d?ch m?t bi th? c?a c b Maria, 12 tu?i. H?i thng 5/2022, c b Maria cng v?i m? r?i b? thnh ph? Odessa, Mi?n ?ng Ukraine. By gi? hai m? con ?ang t? n?n Bucharest, Romania, n?i h? d? ??nh ? cho t?i khi cu?c chi?n ? Ukraine k?t thc.

_02 Maria 12 year old

HNH 2: C b Maria, 12 tu?i, r?i b? Ukraine v ?ang t? n?n ? Romania, m?t trong 1.700 tr? em sng tc th?, g?i v? UNICEF cho ch??ng trnh Poems for Peace.

Bi th? c?a c b Maria ???c vi?t nh? m?t b?c th? g?i t?i ng??i cha, d??i gc nhn c?a m?t ??a tr? b?y tu?i s?p tr?i qua m?t m?t mt to l?n, trch d?ch theo b?n Anh v?n nh? sau:

.

Ba th??ng yu ?i, ba c nh? hm nay l ngy g khng?

Hm nay l sinh nh?t con. L?n th? b?y!

T?i sao con khng nh?n ???c th??

Nh? nh, hy vi?t cho con cht g vui ?i!

Ba th??ng yu ?i, con nghe b n?i ni g ? v? ba,

Nh? th? ba s? khng v? nh n?a, nh?ng ?i?u ? c ?ng khng?

Nh?ng khng cn l th? no t? ba t?i n?a

B?i v n?i no ? trn m?t cnh ??ng xa,

N?i ph? ??y khi ?en,

M?t ng??i lnh ?ang n?m ch?t, ng??i ??y mu…

.

Khng ph?i ch? Lin Hi?p Qu?c m?i ch t?i tr? em trong chi?n tranh. Nh th? Hoa K? Nancy Kangas c?ng c ch??ng trnh ring. Sau ba m??i n?m lm qu?n th? th? vi?n, v sau khi ch?ng ki?n gio d?c ngh? thu?t t? t? bi?n m?t kh?i cc tr??ng h?c ? M? trong nhi?u th?p nin, nh th? Nancy Kangas b?t ??u h??ng d?n m?t ch??ng trnh ??c v lm th? v?i t? cch l ngh? s? n?i tr t?i m?t tr??ng m?m non ? Columbus, Ohio.

_03 poet Nancy Kangas dang doc tho

HNH 3: Nh th? Hoa K? Nancy Kangas

V sau g?n m?t th?p nin d?y th? cho tr? nh? v ?? tr? em d?y cho mnh thi php c?a th?c t?i ???c nhn b?ng ?i m?t trong sng nh?t nh th? Kangas ? h?p tc v?i nh lm phim ti li?u Josh Kun trong d? n Preschool Poets (Cc Nh Th? M?m Non), m?i cc ngh? s? thi?u nhi t? kh?p n?i trn th? gi?i tham gia. Nhi?u bi th? tr? em g?i v? ? cho th?y nh?ng c?m xc d? th??ng. Kangas ? ch?n ra 8 bi th? ?a thch, trong ? c bi th? c?a c b Brayden nhan ?? Bullets (Nh?ng vin ??n). Bi th? ny d?ch nh? sau.

NH?NG VIN ??N

th? c?a Brayden

.

Th? gi?i ?i, hy ng?i xu?ng

v hy th? gin

?? khng cn nh?ng c?n ging.

Cy ?i, hy t mu cho l.

Hy th? gin, m?i ng??i ?i. Hy ng? ?i.

Hy th? gin, b?y si ?i. Hy n?m xu?ng bn cc c?i cy.

Nh?ng vin ??n t? cc nng sng ?i, hy th? gin,

Hy ng?ng b?n vo ng??i.

L?a ?i, hy ?n c?i nh.

.

Stas Santimov m?t h?a s? ng??i Ukraine, c?ng chuyn v? sng tc phim ho?t hnh ? ch?n bi th? Nh?ng vin ??n c?a c b Brayden, qua gi?ng ??c Miracle, ?? lm thnh m?t phim ng?n n?i ?y:

https://www.preschoolpoets.org/poems

.

V r?i th? gi?i c?a cc nh th? sng tc b?ng ti?ng Nga, trong v ngoi lnh th? Nga, ngh? g v? cu?c chi?n t?i Ukraine? B?n bi?t r?i. Bo ch hng ngy khng b?n tm v? nh?ng g cc nh th? vi?t. H? ?u tin ch?y theo t??ng trnh cc bu?i h?p bo c?a cc T?ng th?ng, hay ? m?c ?? t? h?n, m?t s? nh bo ch? ?a rnh r?p ch?p hnh v loan tin v? cc chuy?n gi?t gn. B?i v?y, phong tro Cc Nh Th? Ch?ng Putin (Poets Against Putin) khng ???c bao nhiu ng??i bi?t t?i. H? l cc nh th? sng tc b?ng ti?ng Nga. H? s?ng c? trong v ngoi n??c Nga, v h? lm th? ku g?i ha bnh cho Ukraine.

M?t nhm n?m h?c gi? ? chuy?n ng? nhi?u bi th? sang ti?ng Anh, v ???c nh bin t?p Julia Nemirovskaya ??a vo m?t tuy?n t?p th?, nhan ?? Disbelief: 100 Russian Anti-War Poems (Khng tin n?i: 100 bi th? Nga ph?n chi?n). Nh xu?t b?n trnh by r?ng: Tuy?n t?p song ng? ny l m?t nhnh c?a D? n Kopilka, m?t kho l?u tr? tr?c tuy?n cc bi th? ph?n chi?n c?a cc nh th? dng ti?ng Nga hi?n ?ang s?ng ? Nga, Ukraine, M?, Israel v cc qu?c gia khc. Kopilka c ngh?a l ‘ngn hng ti?n xu’ (coin bank), v nh th? ng??i M? g?c Nga Julia Nemirovskaya, ng??i kh?i x??ng d? n, ? m t? n gi?ng nh? ‘nm m?t ??ng xu nh? vo m?t kopilka l?n h?n: n? l?c t?p th? ?? ?nh b?i Putin’. Trang web c?a D? n Kopilka c tc ph?m c?a h?n hai tr?m nh th?; tuy?n t?p ny bao g?m b?y m??i bi th? trong s? ny, trnh by nhi?u ?i?m nhn.

_04 disbelief 100 poems anti war

HNH 4: Ba tuy?n t?p th? Disbelief: 100 Russian Anti-War Poems.

Trong tuy?n t?p, c m?t bi th? c?a thi s? Vera Pavlova, ???c Andrei Burago d?ch qua ti?ng Anh, v n?i ?y chng ta trch d?ch nh? sau:

??ng ni r?ng b?n b?n vo khng trung.

Vin ??n s? tm th?y m?c ?ch c?a n.

Nh?m ln cao, b?n gi?t m?t thin th?n,

Nh?m xu?ng th?p, b?n tn st m?t xc ch?t.

M?t con chim, m?t con th?, m?t chu?t ??ng.

Vin ??n s? tm th?y con m?i c?a n.

Hy nghe l?i m?, tr?n vo m?t ci h?m,

Qu?ng kh?u sng tr??ng c?a b?n ?i.

.

M?t trong nh?ng bi th? ?au lng trong tuy?n t?p l bi War is a Train (‘Chi?n tranh l m?t chuy?n tu’) c?a thi s? Galina Itskovich, c?ng l m?t nh tr? li?u tm l ng??i Ukraine hi?n ?ang s?ng ? New York. Bi th? ni v? c con gi ?ang c? g?ng gip ?? m? mnh, m?t b c? m?c ch?ng m?t tr nh?, nh?ng lun lun ngh? t?i chi?n tranh l chuy?n c?a n?m 1941, khi c? b l m?t b gi s?ng trong ho?ng lo?n kinh hong. N?m 1941, Ukraine cn n?m trong Lin bang X vi?t, d??i s? cai tr? tn b?o c?a Stalin. Thng 6/1941, ??c xm l?ng Lin X, d?n t?i cu?c chi?n tranh th? gi?i kh?c li?t nhi?u n?m.

M?i bu?i sng, b?t ??u t? th? N?m,

Ti ni v?i m? ti r?ng chi?n tranh ? bng n? ra.

M?i l?n, m? ??u ng?c nhin

v chi?n tranh thu?c v? th?i th? ?u c?a m?,

khng c th? g?i l chi?n tranh dnh cho ng??i l?n.

?y khng ph?i l tuyn truy?n c?a Nga, ?y l

ch?ng m?t tr nh? ??n thu?n

m?t ?n ph??c ???c qun ?i b?t c? th? g qu l?n

v qu ?ng s?.

N chm l?i vo Ch? nh?t. M? b?t ??u tm ki?m m? ru?t c?a m?,

?? khc v kinh hong,

?? c?u xin v v?ng v? ni v? m?t c?n ho?ng lo?n m qung.

Lm ?n, ??ng l?n ln, m? ?i,

??ng ti?p t?c cu chuy?n ny vo th? Hai,

??ng s?ng trong s? hi vo th? Ba,

hy d?ng l?i v ? trong n?m 1941 c?a m?,

?? con khng bao gi? ph?i ra ??i

g?p ph?i n?i kinh hong c?a chnh con,

n?i s? ch?t ng??i dai d?ng ?

trn khun m?t c?a cc tr? em v?a ???c c?u

ra khi thnh ph? Bucha

m?t ?n ph??c ???c qun ?i b?t c? th? g qu l?n

v qu ?ng s?.

.

Trong cu?c chi?n xm l??c c?a Nga t?i Ukraine, h?n l trong hng ng? chi?n binh Nga c?ng c m?t s? Ph?t t?. Nh?ng n?i b?t trong thng 4/2023 l tr??ng h?p m?t chi?n binh Nga v?a th? tam quy ng? gi?i c?a nh Ph?t xong, li?n chnh th?c tuyn b? l?p tr??ng ph?n chi?n. V anh ch?p nh?n b? tr?ng ph?t.

? l tr??ng h?p c?a Trung y Dmitry Vasilets, ng??i b? k?t n 2 n?m v 5 thng t sau khi m?t ta n qun s? Nga ? vng Murmansk k?t t?i anh khng tun theo m?nh l?nh trong tc chi?n, theo tin c?a thng t?n Meduza. Ng??i chi?n binh 27 tu?i ? t? ch?i quay tr? l?i chi?n tranh sau khi chuy?n sang Ph?t gio.

Trung y Vasilets ni v?i bo Novaya Gazeta vo thng 12/2022, v ???c d?ch b?i m?ng Meduza, v? nh?ng g anh suy ngh? sau khi tr? thnh Ph?t t?: Th?t v ngh?a khi gi?t ng??i. ?i?u ny s? khng gip ???c g m ch? nhn ln thm nhi?u ?au kh? v h?y di?t, khi?n tnh hnh tr? nn t? h?i h?n. Chng ta ch? nn chi?n ??u v?i s? n?i gi?n bn trong n?i tm mnh, thay v k? th.

Khi b?t ??u cu?c xm l??c c?a Nga, Vasilets ? theo ??n v? ???c ??a t?i Ukraine v?i m?c ?ch m anh ta ???c k? l hu?n luy?n di?n t?p. Anh ni v?i hng tin ny: Ti ngh? nhi?u ng??i trong chng ti ? hnh dung r?ng n s? gi?ng nh? Crimea r?ng m?i th? s? di?n ra trong ha bnh. Lc ??u, ti c c?m gic khng th?c, nh? th? b? m?c k?t trong m?t tr ch?i ?i?n t? ho?c trong m?t b? phim. Vasilets ???c ngh? php 15 ngy sau n?m thng ph?c v?, trong th?i gian ?, anh ? ??n th?m m? nh?ng ng??i b?n qun ??i ? ch?t c?a mnh. Trung y Vasilets c?ng g?p m?t trong nh?ng ng??i b?n c?a mnh ??n th?m C?ng ha Buryatia ? pha ?ng Siberia, n?i c truy?n th?ng Ph?t gio Ty t?ng ?nh h??ng m?nh. Cha m? ng??i b?n ? ??a cho Vasilets m?t xu chu?i h?t mala dng trong cc nghi l? c?u nguy?n. Sau ?, Vasilets ch?p nh?n l?i d?y c?a ??c Ph?t v nh?n ra r?ng khng c l do g ?? chi?n ??u n?i chi?n tr??ng Ukraine.

Vo thng 8/2022, Vasilets thng bo v?i c?p trn c?a mnh qua m?t l th? r?ng anh s? khng tr? l?i chi?n tr??ng. Vasilets m?t l?n n?a ???c l?nh quay tr? l?i qun ng? vo thng 9/2022, nh?ng l?i b? t? ch?i. Trong cng thng ?, Putin ? ph chu?n vi?c s?a ??i B? lu?t Hnh s? c?a Nga, trong ? s? ph?t t ln ??n ba n?m ??i v?i nh?ng qun nhn t? ch?i tun theo m?nh l?nh c?a s? quan c?p cao trong th?i gian thi?t qun lu?t ho?c tham gia chi?n ??u. Vo thng 10/2022, Vasilets b? truy t? t?i t? ch?i tun theo m?nh l?nh trong khi chi?n ??u. Vo ngy 7 thng 4/2023, Vasilets b? k?t t?i v b? k?t n t?i m?t khu ??nh c? thu?c ??a. Anh ni v?i Novaya Gazeta vo thng 12/2022: Ti bi?t mnh s? ph?i ng?i t. Ti c quy?n l?a ch?n v ti ? ch?n.

_05 nguoi linh Phat tu Nga (1)

HNH 5: Trung y Dmitry Vasilets sau khi tr? thnh Ph?t t? ? t? ch?i tr? l?i chi?n tr??ng, v ch?p nh?n n t.

M?t tr??ng h?p khc. ??c Php ch? Gio h?i Ph?t gio C?ng ha Kalmykia thu?c Nga ??u thng 10/2022 ? tr? thnh v? gio ch? tn gio ??u tin ? Nga cng khai ln n chi?n tranh ? Ukraine. V? l?t ma ny ???c g?i l Telo Tulku Rinpoche, cn ???c g?i l Erdni Ombadykov, theo truy?n thuy?t ngi l m?t v? ti sanh nhi?u ??i ?? ho?t ??ng trong c??ng v? t?ng s?.

??c Php ch? Ph?t gio t?i C?ng ha Kalmykia ? ni trong m?t cu?c ph?ng v?n v?i m?t blogger ng??i Nga trn YouTube r?ng ngi ?ng h? Ukraine v chnh Nga ? t?n cng lnh th? c?a Ukraine: Ti ngh? [chi?n tranh] l sai; khng ai c?n cu?c chi?n ny. T?t c? chng ta ?ang s?ng trong th? k? 21, t?t c? chng ta ??u mu?n chung s?ng ha bnh, m?i qu?c gia ??u mu?n pht tri?n. Ti ngh? r?ng pha Ukraine, t?t nhin, ?ng h? ?ang b?o v? qu?c gia, vng ??t, s? th?t, hi?n php, con ng??i c?a h?. R?t kh ?? ni v ch?p nh?n r?ng Nga ?ng. R?t kh ?? ni nh? v?y, v ?y l ?i?u ti khng th? [ni] nh? th?.

Telo Tulku Rinpoche c?ng ni r?ng ngi tr??c ? ? trnh by t? suy ngh? v? cu?c chi?n ? Ukraine v khng mu?n lm t?n h?i m?i quan h? gi?a chnh quy?n v Ph?t t? m?c d ngi ni thm r?ng cc nh lnh ??o Ph?t gio cng khai ?ng h? cu?c chi?n ? Ukraine khng th? tin t??ng m?t cch chn thnh. trong nh?ng g h? ? ni n?u h? l Ph?t t? th?c s?. Telo Tulku Rinpoche hi?n ?ang ? Mng C?, n?i ngi ?ang gip ?? hng ngn ng??i Kalmyk ch?y tr?n kh?i Nga sau khi T?ng th?ng Putin pht ??ng cu?c chi?n xm l??c Ukraine vo cu?i thng 2/2022.

L??ng ng??i Nga ch?y ra kh?i Nga vo Mng C?, ch? y?u l ng??i g?c Kalmyk, Buryat v Tyvan, ? t?ng m?nh trong nh?ng ngy sau khi T?ng th?ng Putin hm 21/9/2022 tuyn b? ??ng vin ?? ??a thm lnh vo tham chi?n ? Ukraine. Kalmyks ? pha ty nam c?a Nga v Buryats ? Siberia h?u h?t l cc nhm dn t?c ni ti?ng Mng C? theo ??o Ph?t.

_06 lama Telo Rinpoche

HNH 6: Telo Tulku Rinpoche, ??c Php ch? Gio h?i Ph?t gio C?ng ha Kalmykia thu?c Nga, cng khai ln n cu?c chi?n ? Ukraine. Ngi ?ang l?u vong ? Mng C?.

L?p tr??ng chnh th?c c?a Gio h?i Chnh th?ng gio Nga l ?ng h? chnh quy?n Nga v cu?c chi?n bnh tr??ng lnh th? c?a Putin. Nh?ng v?n c nh?ng ti?ng ni l??ng tm t? m?t s? tu s?. Linh m?c Chnh th?ng gio Maxim Nagibin ? b? ln n v c l?p trong ngi lng c?a mnh ? mi?n Nam n??c Nga k? t? khi ngi thuy?t gi?ng t?i nh th? ??a ph??ng St. Michael the Archangel trong l? Ph?c sinh, n?i linh m?c ln n chi?n tranh Ukraine l m?t t?i c.

Maxim Nagibin, 38 tu?i, ni v?i bo The Moscow Times: Ti mu?n by t? quan ?i?m c?a mnh cho m?i ng??i nghe, mu?n chia s? n?i ?au trong tm h?n ti. Nh?ng, th?t khng may, khng ph?i ai c?ng nghe th?y ti v do v?y ? c nh?ng h?u qu?.

V? linh m?c ??n t? vng Krasnodar l m?t trong s? t cc nhn v?t tn gio Nga thch th?c chnh quy?n tn gio v th? t?c b?ng cch ln n ?i?n Kremlin v cu?c chi?n xm l??c Ukraine. Nh?ng ng??i dm ln ti?ng nh? v?y d l Ky t gio, Ph?t gio, Do Thi hay H?i gio khng ch? ph?i ??i m?t v?i s? t?y chay trong c?ng ??ng ??a ph??ng c?a h?, m cn b? t??c b? ch?c v? v th?m ch b? truy t?. M?t s? ? tr?n kh?i ??t n??c.

_07 linh muc Maxim Nagibin

HNH 7: Linh m?c Chnh th?ng gio Maxim Nagibin.

Sau bi gi?ng ph?n chi?n c?a mnh, Linh m?c Nagibin cho bi?t ngi ???c tri?u t?p ?? ni chuy?n v?i cc s? quan t? S? An ninh Lin bang (FSB). M. Nagibin c?ng ? b? bo co cho c? c?nh st ??a ph??ng v gio h?i trung ??ng ? Moscow. Vo thng 10, M. Nagibin b? truy t? t?i vi ph?m lu?t ki?m duy?t th?i chi?n, nh?ng ???c tr?ng n v ? h?t th?i hi?u. C v? nh? ta n Nga c?ng nh? tay v?i cc linh m?c.

T??ng t? nh? Nagibin, linh m?c Chnh th?ng gio Ioann Burdin t? vng trung tm Kostroma ? thuy?t gi?ng ph?n chi?n trong nh?ng ngy ??u c?a cu?c giao tranh. Sau ?, ngi b? k?t n theo lu?t ki?m duy?t th?i chi?n v b? ph?t 35.000 rp (501 USD). Thng sau, ngi t? ch?c linh m?c qu?n x?. C? Nagibin v Burdin ??u thu?c nhm 293 gio s? Chnh th?ng gio ? k m?t b?c th? ng? vo thng 3/2023 ku g?i t?t c? nh?ng ai c trch nhi?m vo vi?c ch?m d?t cu?c chi?n huynh ?? t??ng tn ? Ukraine hy th?c hi?n m?t l?nh ng?ng b?n ngay l?p t?c.

T?t c? nh?ng ai c trch nhi?m ch?m d?t cu?c chi?n huynh ?? t??ng tn ? Ukraine? Th?c t?, ch? c m?t mnh T?ng th?ng Putin thi. V c th?, ph?n no, c m?t ng??i c th? thuy?t ph?c Putin ng?ng chi?n: Ch? t?ch Trung Qu?c T?p C?n Bnh. Nh?ng ng T?p l?i c l?p tr??ng ?ng h? Nga ?? ch?ng Hoa K?, v ?? d?n ???ng chu?n b? xm chi?m ?i Loan.

May m?n, v?n cn cc nh th? dm ni, dm vi?t. V m?t s? nh th? Trung Qu?c ln ti?ng r?t s?m, nh? tr??ng h?p thi s? Yu Xiuhua. Theo m?t bi vi?t c?a nh v?n v l d?ch gi? n?i ti?ng Berlin Fang, hi?n c? ng? ? Texas, trn trang bo Medium ngy 28/2/2022 v? m?t bi th? c?a Yu Xiuhua (???), c th? ??c thm m Hn Vi?t l D? T Hoa. B?n thn nh th? Yu Xiuhua (1976-) c?ng l m?t tr??ng h?p d? th??ng c?a v?n h?c Trung Hoa. H? Yu l nh th? n?i nng thn v?ng l?ng, s?ng t?i m?t ngi lng nh? ? H? B?c, Trung Qu?c. Ch? b? b?nh b? suy no (cerebral palsy) gy kh kh?n trong vi?c ni chuy?n, nh?ng v?n s? d?ng nh?ng bi th? c?a mnh ?? th? hi?n nh?ng suy ngh? ??c ?o m?t cch to b?o.

Vo ngy 27/2/2022 t?c l, ch?a t?i ba ngy, sau khi Putin ??a qun Nga vo Ukraine t?n cng nhi?u m?t tr?n nh th? Yu Xiuhua ? vi?t m?t bi th?, v bi th? ny ? gy sng gi ??i v?i c? dn m?ng Trung Qu?c ?ang chia r? m?nh m? ?? ?ng h? Ukraine ho?c Nga. C m?t ?i?m ?? suy ngh? n?a: bi th? ???c Berlin Fang d?ch ra c nhan ?? I pray for my poem to stop a tank (Ti c?u nguy?n cho th? ti ch?n ???c m?t chi?c xe t?ng) c th? lm nhi?u ng??i nh? t?i hnh ?nh chng thanh nin bi?u tnh n?m 1989 ??ng ra ch?n xe t?ng ? Thin An Mn, B?c Kinh. Nh?ng nh? d??ng, nh th? Yu Xiuhua khng bi?t ho?c khng m ch? g v? chuy?n ?.

TI C?U NGUY?N CHO TH? TI CH?N ???C M?T CHI?C XE T?NG

—- th? D? T Hoa

Ti c?u nguy?n cho th? ti ch?n ???c m?t chi?c xe t?ng

M?t bi th? ??y n??c m?t xua ?u?i qun th

Ti c?u nguy?n cho hoa ch?n nh?ng vin ??n

C l? m?t s? hoa c?m ch??ng, ?? an ?i m?t ng??i m?

Ti c?u nguy?n cho m?t tr?i t?a sng

Trn t?t c? m?i ng??i

Ra kh?i h?m tr ?n

?? ch?m vo ma xun, ma xun ? ??y v?t s?o

Nh?ng v?n mi mi c? g?ng n? hoa

Nh?ng cu?c chia tay ??nh m?nh ?

Xin cho anh b?t n?i bu?n

Nh?ng trn ??y t? do, v?i ni?m vui

Ti c?u nguy?n cho m?t ngy cho tr? em

B??c ra ngoi v lang thang kh?p ???ng ph?

Ti c?u nguy?n cho ha bnh!

Ti c?u nguy?n cho k? th ?ang mang l??i l

???c nghe g?i tn m? c?a h?

V tn c?a nh?ng ng??i v?, nh?ng ??a con c?a h?

Ti c?u nguy?n cho nh?ng k? xm l??c

Ngh? ??n danh d?

?? trn tr?ng t?t c? cc sinh m?ng

M?t th??ng dn, m?t ng??i lnh

Ti c?u nguy?n cho tri ??t r?c r?i ny

Xin cho tr?i n?ng

Khng c x?u h? l?n h?n m?t cu?c xm l??c

V khng c t?i c no l?n h?n l chi?n tranh

V n?i ?y ti

?ang c?u nguy?n cho ha bnh

Ngy 27 thng 2 n?m 2022

.

V by gi? l chuy?n v? m?t h?a s? r?t tr? ng??i Ukraine: c?u b Maxym ch? m?i 11 tu?i khi chi?n tranh bng n?. Trang UNICEF USA ngy 24/8/2022 ni v? c?u b r?t m?c ti n?ng ny. C?u b v? r?t nhi?u trong nhi?u thng s?ng d??i h?m tr bom ??n. Th?ng k thng 8/2022 ghi r?ng kho?ng 2/3 tr? em Ukraine bu?c ph?i ch?y ra kh?i nh ?? ho?c r?i n??c, ho?c l s?ng d??i cc h?m tr ?? ti?p t?c h?ng nh?ng tr?n m?a ??n c?a Nga.

_08 movie di tan (3)

HNH 8: M?t b?c v? n?m 2022 c?a c?u b Maxym, khi c?u 11 tu?i.

UNICEF ? dng cc b?c v? c?a c?u b Maxym, ghp cng cc b?c v? c?a cc tr? em Ukraine khc ?? n?i thnh chu?i v lm thnh m?t ?o?n phim ng?n. Ch? tnh ring v? s? l??ng tr? em cn ? trong Ukraine by gi? l kho?ng 5.2 tri?u em ?ang c?n s? tr? gip nhn ??o c?a qu?c t?. V cu?c chi?n ch?a bi?t bao gi? th ng?ng l?i.

Video tranh v? c?a cc em di 1:38 pht ???c UNICEF ??a ln n?i ?y:

Bao gi? s? im ti?ng sng trn chi?n tr??ng Ukraine, v?n ch?a ai bi?t. Nh?ng ??i v?i r?t nhi?u tr? em Ukraine, c th? s? t?i m?t tu?i no ? trong ??i, cc em s? th?y th?i gian ? ng?ng l?i ? n?m 2022, khi nh?ng tr?n m?a bom ??u tin b?t ??u d?i xu?ng cc thnh ph? Ukraine. H?t nh? b c? trong m?t bi th? d?n trn, ch? cn nh? r?ng th?i gian ? ng?ng vo n?m 1941, khi c? b l m?t c b kinh hong, h?t ho?ng, ch?y ?i tm m? gi?a m?a bom.

Comments are closed.