Belarus: H?a s? Ales Pushkin yêu n??c n?ng nàn, ch? s? Chúa

Phan T?n H?i

Ales Pushkin l m?t h?a s? ??c ?o. Anh l ng??i ? yu ??t n??c Belarus n?ng nn, t?i m?c nhi?u l?n ??ng ra bi?u tnh ?i cho Belarus gia nh?p NATO khi nhn th?y Nga chi?m vng Crimea c?a Ukraine, ? v? nhi?u h?a ph?m ch?ng T?ng th?ng Nga Vladimir Putin, b?t k? c nh?ng cu?c bi?u tnh ch? c ??n ??c m?t mnh anh ra ph? ??ng. Anh c?ng l ng??i yu th??ng Ki t gio n?ng nn, ? th?c hi?n nh?ng tc ph?m trang tr nh th?, v sau khi nhi?u l?n vo t, ra khm anh tm s? v?i b?n h?u r?ng ??i anh ch? s? duy nh?t c Cha Tr?i. By gi?, Ales Pushkin (1965 – 2023) ? t? tr?n trong nh t Belarus.

B?n tin hm 12/7/2023 c?a AP ghi r?ng, Ales Pushkin, m?t h?a s? v l m?t nh ho?t ??ng chnh tr? ng??i Belarus, ng??i th??ng xuyn ch? trch v? T?ng th?ng ??c ti Alexander Lukashenko, ? ch?t trong t hm th? Ba 11/7/2023 khi ?ang th? n 5 n?m. V?n ?? l, chng h?a s? 57 tu?i ???c cho l c s?c kh?e t?t, theo Trung tm Nhn quy?n Viasna ? th? ? Minsk c?a Belarus, m?c d v? c?a Pushkin, Janina Demuch, ni v?i AP r?ng anh ch?t trong phng ch?m sc ??c bi?t c?a nh t trong hon c?nh khng r rng.

Pushkin t? tr?n ?? l?i m?t ng??i v?, Janina, v hai ??a con.

H?a s? Pushkin b? b?t vo thng 3/2021 sau khi tham gia vo cc cu?c bi?u tnh l?n sau cu?c ti b?u c? c?a Lukashenko, m nhi?u n??c ph??ng Ty ? t? co l gian l?n. B?n n 5 n?m cho h?a s? thi hnh t?i nh t Grodno ? Ty Belarus, v ta n nh n??c ??c ti quy ch?p anh ? kch ??ng lng c?m th v xc ph?m cc bi?u t??ng c?a nh n??c.

Ch? v m?t t?m tranh: h?a s? ? v? m?t ng??i theo ch? ngh?a dn t?c Belarus, ngh?a l, ch? ngh?a ??c l?p ra kh?i Lin X. Pushkin b? co bu?c ? v? m?t ng??i theo ch? ngh?a dn t?c Belarus, ng??i ? h?p tc v?i ??c Qu?c x trong Th? chi?n II cho m?t trong nh?ng cu?c tri?n lm c?a ng. Ch?a h?t, chng h?a s? Pushkin ? b?t ng? tu?t o qu?n, c?i tru?ng ?? ph?n ??i trong phin ta tuyn n, khi?n anh ph?i b? bi?t giam 13 ngy.

H?n 35.000 ng??i ? b? b?t trong cc cu?c bi?u tnh n?m 2021, trong ? c?nh st t?n cng d man nh?ng ng??i bi?u tnh, b?t gi? cc nh bo v ?ng c?a nhi?u t? ch?c phi chnh ph? v c? quan gim st. ?y khng ph?i l b?n n t ??u tin c?a Pushkin.

N?m 1999, h?a s? ? th? n hai n?m v tc ph?m bi?u di?n Dung (Phn b) t?ng cho T?ng th?ng Lukashenko, lc ?, h?a s? Pushkin ? l?t ?? m?t chi?c xe ct kt ??y phn b ? l?i vo v?n phng t?ng th?ng c?a Lukashenko ? Minsk.

R rng l Pushkin ? tr? thnh m?t n?n nhn bi th?m khc c?a ch? ?? Lukashenko, Sviatlana Tsikhanouskaya, lnh ??o phe ??i l?p l?u vong ni v?i AP. Hng nghn t nhn chnh tr? ?ang ph?i ch?u ??ng trong cc nh t Belarus v tham gia cc cu?c bi?u tnh ?ng h? dn ch?, ?ng h? Ukraine, ho?c ??n gi?n l by t? ni?m tin c?a h?.

M?t h?a s? khc, Henadz Drozdov, ni v?i thng t?n RFE/RL r?ng ng ? trao ??i th? t? v?i Pushkin khi Pushkin ?ang b? ?i?u tra v xt x? vo n?m 2021-22.

"Ti c ?n t??ng r?ng anh ta ?ang b? ki?m duy?t n?ng n?," Drozdov ni vo thng 3/2022. "Anh Pushkin vi?t cho ti r?ng gi? ?y, anh ta ch? bi?t knh s? Cha Tr?i."

V ?ng 20 n?m, sau n?m 1999 khi h?a s? Pushkin vo t v tc ph?m s?p ??t xe ct kt t?ng T?ng th?ng Lukashenko, chng h?a s? l?i vo t n?m 2019 v bi?u tnh ch?ng Putin, lc ? qun ??i Nga ? chi?m v sp nh?p bn ??o Crimea c?a Ukraine.

Chng b? truy t? v tri?n lm ngh? thu?t, nh?ng b? cho l bi?u tnh, ? th? tr?n Krupki, m?t thnh c? r?t x?a c? c?a Belarus ???c thnh l?p t? n?m 1067. Th? l, Ta n thnh ph? Krupki k?t lu?n Ales Pushkin ph?m t?i t? ch?c m?t s? ki?n tri php vo ngy 6/6/2019 t?i hin c?a c?a hng Euroopt. H?a s? coi hnh ??ng c?a mnh l tri?n lm ngh? thu?t, theo Radio Svaboda thng tin.

Vo ngy 6/6/2019 lc 16:30 gi?, h?a s? Ales Pushkin ? ??n c?a ti?m bch ha Euroopt ? trung tm Krupki v?i cc p phch Achtung Russia! v "Bloodymir!" v?i hnh ?nh c?a Putin, c?ng nh? cc p phch Ng?n ch?n s? xm l??c c?a Nga ? chu u, Nga c ngh?a l chi?n tranh!, Belarus hy gia nh?p NATO v l c? c?a Lin minh B?c ??i Ty D??ng NATO. N?a gi? sau, h?a s? b? b?t. Pushkin t? ch?i t? mnh ?i v c?nh st ? dng v? l?c li anh vo m?t chi?c xe h?i.

H?a s? Pushkin ???c th? kh?i s? c?nh st ngy hm sau. Ti sut b? ?nh v h?i: ? ?y c c ph ha tan khng?" Sau ?, h?a s? ? b? chuy?n h? s? sang v?n phng cng t?, nh?ng h? khng tm th?y hnh vi vi ph?m php lu?t.

H?a s? Pushkin gi?i thch tr??c ta, r?ng anh ? lm nh?ng t?m p phch ch?ng l?i Putin: "?i?u g s? x?y ra n?u Putin trao h? chi?u Nga cho nh?ng ng??i nh? cc nhn vin c?a ti?m bch ha Euroopt ??"

Theo Pushkin gi?i thch, anh ??ng tr??c ti?m bch ha n?i trung tm th??ng m?i Krupki, bn c?nh ba b?c tranh v? Putin, trong khi b?n thn anh m?c qun ph?c r?n ri, mang knh ?en n?i m?t v dn b?ng trn m?t l t??ng tr?ng cho "nh?ng ng??i l?ch s?", nh?ng ng??i ? ti?p qu?n Crimea vo n?m 2014. B?ng cch ny, h?a s? mu?n cho th?y "nguy hi?m cho t?t c? chng ta nh? th? no n?u chng ta khng nhn th?y m?i ?e d?a ??n t? pha ?ng [Nga]."

Ales Pushkin (tn khai sanh: Aliaksandr Mikalaevich Pushkin; sinh ngy 6 thng 8/1965 t? tr?n ngy 11 thng 7/2023) l m?t h?a s?, ngh? s? sn kh?u, ngh? s? bi?u di?n, ng??i ph? trch ngh? thu?t v t nhn chnh tr? ng??i Belarus. ng l thnh vin c?a Lin minh ngh? s? Belarus (Belarusian Union of Artists).

N?m 1978, ? tu?i 13, Pushkin ghi danh vo Tr??ng N?i tr M? thu?t C?ng ha (Republican Boarding School for Fine Arts) dnh cho nh?ng ??a tr? ti n?ng mang tn I.O. Akhremchik ? Belarus. Gio vin l?p c?a anh ?y l Peter Sharyp. Sau khi t?t nghi?p tr??ng n?m 1983, Pushkin ti?p t?c h?c v? ngh? thu?t trang tr v t??ng ?i t?i H?c vi?n m? thu?t v sn kh?u Belarusian State Theater and Art Institute.

N?m 1984, h?a s? b? ??ng vin vo qun ??i Lin X (lc ?, Belarus cn trong Lin X). Anh qua tc chi?n t?i Afghanistan v xu?t ng? n?m 1986, sau ? ti?p t?c h?c t?i H?c vi?n Ngh? thu?t (Art Institute). N?m 1990, ?? l?y b?ng t?t nghi?p, ng ? t?o ra m?t b?c tranh kh?ng l? "L?ch s? c?a tr??ng mnh" t?i s?nh c?a Tr??ng M? thu?t N?i tr C?ng ha. B?c tranh c di?n tch 215 mt vung v m?t su thng ?? hon thnh; n v?n ???c tr?ng by ? ?. B?c tranh m t? cc nh th?, nh v?n ha v chnh tr? gia l?n c?a Belarus, nh? Francisk Skorina (1486-1551), Mikhail Kleofas Oginsky (1765-1833), Adam Mitskevich (1798-1855), Andrei Tarkovsky (1932-1986) v Vladimir Vysotsky (1959-1980). Nh? tc ph?m ny, ng ? ???c nh?n vo Lin minh h?a s? Lin X (Union of Artists of the USSR).

Ngoi tri?n lm ngh? thu?t tch c?c b?t ??u trong cu?c ??i m?i perestroika ? Lin X, Ales Pushkin ? tham gia tch c?c vo phong tro ph?c h?ng qu?c gia c?a Belarus. ? l th?i ?i?m xu?t hi?n ? Belarus cc t? ch?c thanh nin v?n ha v l?ch s? nh? "Toloka", t? ch?c ny tham gia vo vi?c trng tu cc di tch v cc ho?t ??ng gio d?c lin quan ??n s? h?i sinh c?a ngn ng? Belarus v cc bi?u t??ng qu?c gia. N?m 1988, khi cn l sinh vin ??i h?c n?m th? 4, Ales Pushkin ? t? ch?c vng ??u tin c?a M?t tr?n Bnh dn Belarus (Belarusian Popular Front).

N?m 1988, v tham gia t? ch?c m?t cu?c tu?n hnh trng v?i Ngy T??ng ni?m T? tin vo ma thu, Ales Pushkin ? b? b?t trong 15 ngy. Vo ngy 25/3/1989, trong l? k? ni?m 71 n?m thnh l?p C?ng ha Nhn dn Belarus, Ales Pushkin ? th?c hi?n b?n tuyn ngn ??u tin v? Ngh? thu?t X h?i ? Belarus: 12 p phch tri ngh?ch v?i h? t? t??ng nh n??c ? ???c ln k? ho?ch tr?ng by tr??c Ta nh Chnh ph? Belarus. M?t trong nh?ng p phch m t? l c? BSSR t? n?m 1951 v?i dng ch? b?ng ti?ng Belarus "?? ‘x h?i ch? ngh?a’ r?i, hy h?i sinh Belarus c?a m?i ng??i!"). M?t nhm ng??i bi?u tnh ?i b? t? H?c vi?n Sn kh?u ??n Ta nh Bo ch, n?i h?a s? Pushkin b? b?t cng v?i 130 ng??i. Chnh quy?n ? ph?n ?ng b?ng m?t chi?n d?ch trn bo ch ch?ng l?i Pushkin. Vo ngy 31/3/1989, ?on ch? t?ch X vi?t t?i cao c?a BSSR b?ng s?c l?nh s?a ??i B? lu?t hnh chnh: t?ng n ph?t ??i v?i vi?c s? d?ng cc bi?u t??ng ch?a c gi?y ??ng b?, ch?ng h?n nh? c?, bi?u t??ng v c? ?ui nheo. Pushkin b? k?t n hai n?m qu?n ch? v n?m n?m tru?t quy?n (disqualification).

V?i t? cch l tc gi? c?a b?n tuyn ngn v? Ngh? thu?t x h?i, Pushkin ? th?c hi?n nhi?u mn trnh di?n ngh? thu?t c?a mnh t? n?m 1989, v t?i ? m ng b? k?t n hai n?m qu?n ch?; sau ? ti?n hnh h?n m?t ch?c bu?i btrnh di?n sau ?. N?i ti?ng nh?t trong s? ? l "Pus for a President" (1999), trong ? Ales Pushkin ? l?t ?? m?t chi?c xe ct kt ?? phn b tr??c dinh T?ng th?ng Lukashenko. ??i v?i mn trnh di?n ny, ngh? s? ? b? k?t n hai n?m qu?n ch?.

M?t tuyn ngn khc c?a Ngh? thu?t X h?i ???c tuyn b? vo ngy 25/3/1991, trong Ngy T? do (Freedom Day), khi Ales Pushkin c??i l?a ?i vng quanh th? tr?n Vitebsk, tay c?m m?t con chim b? cu, trong ti?ng kn ??ng vang ln, con chim b? cu ???c th? ra v?i dng ch?: N s? mang l?i t? do cho chng ta!

Vo ngy 23/3/1993, t?i Vitebsk, Pushkin ? khai tr??ng m?t trong nh?ng phng tr?ng by ngh? thu?t ???ng ??i t? nhn phi th??ng m?i ??u tin ? Belarus, "At Pushkin", t?n t?i cho ??n n?m 1997. Phng tr?ng by r?ng kho?ng 50 mt vung v n?m g?n B?o tng Marc Chagall.

Ales Pushkin c?ng ph?i m?u sinh b?ng nhi?u h?p ??ng ngh? thu?t, chnh anh ? thi?t k? sn kh?u v thi?t k? trang ph?c cho L? h?i Bin ??o ma ???ng ??i Qu?c t? (International Festival of Contemporary Choreography) l?n th? 7 ???c t? ch?c t?i Vitebsk vo n?m 1994. ng c?ng tham gia thi?t k? ph?i c?nh t?i Nh ht K?ch Belarus Yakub Kolas v l nh thi?t k? cho cc bu?i bi?u di?n nh? "King Lear" c?a W. Shakespeare (??o di?n V. Maslyuk, 1993-94), "Frocken Julia" c?a Y.A. Strindberg (??o di?n A. Grishkevich, 1997), v "Khng ai vi?t th? cho ??i t" c?a G.G. Marquez (2001).

Pushkin c?ng l ng??i ?o?t Gi?i Nhn quy?n Qu?c gia Charter’97 l?n th? hai trong h?ng m?c For Courage in Art (V lng d?ng c?m trong ngh? thu?t – 1999).

??ng th?i v?i cc ho?t ??ng c?a mnh ? Vitebsk, Pushkin ? ti?n hnh trng tu v nhu?n s?c l?i cc b?c tranh t??ng c?a nh th? trong Thnh ???ng St. Stanislav ? Mogilev (nay ??i tn l Nh th? Chnh ta ??c M? ??ng Trinh Maria ln tr?i ?? vinh danh ??c M?). M?t s? b?c tranh t??ng hi?n ? b? xa v l do chnh tr?.

N?m 1996, Pushkin ? v? nh?ng b?c t??ng kh?ng l? c?a nh th? Chnh th?ng gio ? ngi lng Bobr, qu h??ng ng, ???c xy d?ng l?i sau khi n b? ph h?y vo n?m 1936. Ch? ?? c?a b?c tranh l t?p phim Ngy phn xt v mang hm chnh tr?. Bn ph?i Cha Kit c nh?ng ng??i cng chnh, bn tri c nh?ng k? t?i l?i. Thin th?n ?ang th?i t v. Khun m?t c?a nh?ng k? t?i ?? gi?ng v?i ng??i th?t, t?m tranh c tn l Metropolitan Filaret and the President of Belarus, Alexander Lukashenko (??c T?ng Gim m?c Filaret v T?ng th?ng Lukashenko).

Sau khi b?c bch h?a ???c trnh chi?u trn ch??ng trnh truy?n hnh RTR Vesti Nedeli vo n?m 2005, Gio h?i ? c? T?ng Gim m?c c?a gio ph?n Minsk Nikolai Korzhich ??n Bobr, d??i s? gim st c?a ng, ph?n tai ti?ng c?a b?c tranh t??ng ? b? g? b?. Do m?t s? trng h?p k? l?, nh th? b?ng g? ny ? b? thiu r?i sau khi ???c l? Metropolitan Filaret thnh hi?n vo ngy 17/2/2011. Nh th? ???c xy l?i b?ng g?ch. Ales Pushkin c??i v? trong nh th? n?m 1997.

Vo ngy 26/3/2021, V?n phng T?ng Cng t? Belarus ? m? m?t v? n hnh s? ch?ng l?i h?a s? Pushkin v ? tr?ng by b?c chn dung c?a nhn v?t ng?m ch?ng Lin X Yevgeny Zhikhar t?i m?t cu?c tri?n lm ? Trung tm ??i s?ng ? th? Grodno. V?n phng cng t? coi ?y l m?t "s? ph?c h?i c?a ch? ngh?a Qu?c x." Pushkin bi?t tin v? n hnh s? nh?ng khng h?y chuy?n bay t? Ukraine, n?i ng ?ang c cu?c tri?n lm, v chi?u cng ngy th ng v? n??c. Vo ban ?m, x??ng v? c?a Pushkin ? b? khm xt. Ngy 29/3/2021, Pushkin b? sa th?i kh?i Belrestavratsia, n?i ng lm vi?c. Ngy hm sau, h?a s? Pushkin b? b?t.

Vo ngy 6 thng 4 n?m 2021, theo m?t tuyn b? chung c?a tm t? ch?c, bao g?m Trung tm Nhn quy?n Viasna, Hi?p h?i Nh bo Belarus, ?y ban Helsinki c?a Belarus, Pushkin ? ???c cng nh?n l m?t t nhn chnh tr?. Vo ngy 30/3/2022, Pushkin b? k?t n 5 n?m t v t?i "kch ??ng h?n th ch?ng t?c, qu?c gia ho?c tn gio".

H?a s? Ales Pushkin qua ??i ? tu?i 57 vo ngy 11 thng 7/2023 t?i m?t b?nh vi?n n?i ng ???c chuy?n kh?n c?p t? m?t nh t t?i nh?p vi?n.

.

zz 1 trien lam chong Putin nam 2019

Hnh n?m 2019, h?a s? Ales Pushkin v? tranh ch?ng Putin trong khi ku g?i Belarus hy gia nh?p NATO ?? kh?i b? Nga chi?m.

zz 2 phan bo phan khang

Hnh n?m 1999, tc ph?m Dung (Phn b) do h?a s? Pushkin ?? tr??c l?i vo dinh c?a T?ng th?ng Lukashenko ?? ku g?i dn ch?.

zz 3 trien lam tranh ve trong tu

Pushkin trong cu?c tri?n lm Drawings From Prison (K h?a t? nh t) t?i m?t phng tranh ? Minsk n?m 2019.

zz 4 Ales Pushkin bieu tinh

H?a s? Pushkin trong cu?c bi?u tnh ? Minsk, n?m 2020.

zz 5 tranh ve trong tu

M?t h?a ph?m do Pushkin v? trong t, tri?n lm sau khi ra t.

????? ??????

Chn dung h?a s? Pushkin trong bu?i khai m?c m?t cu?c tri?n lm ? Minsk vo thng 10/2014.

Comments are closed.