Bashô

Thơ Bashô (1643 – 1694)

Đỗ Quang Nghĩa dịch từ tiếng Đức * Chuông ngân ngày mới bắt đầu ngân theo, hương muôn hoa. * Bãi chiến trường xưa…