Cái Trọng Ty

Thơ Cái Trọng Ty

Chiều Qua Chùa Cầu màu thuở ấy của một trời biêng biếc trong cỏ cây là lạ nỗi mong manh giữa sóng tình ngất…