Đỗ Duy Ngọc

Nhật ký Sài Gòn lockdown (kỳ 1)

Đỗ Duy Ngọc                       SÀI GÒN Gần tám trăm điểm cách ly, phong toả Sài Gòn lổ chổ vết đạn Sài Gòn mang…

Có một người tên V. Huy

Truyện Đỗ Duy Ngọc Hắn tên là V. Huy, thật ra tên đầy đủ của hắn là Nguyễn Phúc Vĩnh Huy, vốn là con…