Đỗ Duy Ngọc

Thơ Đỗ Duy Ngọc

Những cơn mơ   Giấc mơ nào đẩy tôi đi tận cuối trời Chạy hụt hơi gần hết cuộc đời Tôi không tìm thấy…