Đỗ Tuyết Khanh

Diễn từ Nobel

Annie Ernaux Hà Dương Tường dịch, Đỗ Tuyết Khanh hiệu đính Hơn một tháng trước, Văn Việt đã đăng Diễn từ Nobel của Annie…