Đồng Chuông Tử

Thơ Đồng Chuông Tử

 (Rút từ tập thơ Mùi thơm của im lặng) Thi sĩ 8x   Tôi, gã làm thơ, sinh 1980   Ai gán tôi là…