Kiệm Hoàng

Thơ Kiệm Hoàng

BÀI THÁNG TƯ   đã tháng tư rồi… mây vẫn bay nước xuôi dòng cũ… ngày qua ngày đôi khi cứ tưởng là trong…

Thơ Kiệm Hoàng

DẶM ĐƯỜNG CHIM Kỷ niệm những chuyến hải trình dang dở của những năm tuổi hai mươi   anh không phải là con chim…

Thơ Kiệm Hoàng

QUÊ NHÀ, QUÊ NGƯỜI Nhân một chuyến về thăm quê, mùa hè 2023.                                     buổi chiều hè mưa giông ngồi uống rượu một mình…