Lê Đình Khẩn

"Gia đình vẻ vang"

Hồi ức Lê Đình Khẩn Thằng Thủy, nguyên là bạn học lớp năm với tôi (vào khoảng năm 1955-56). Nó bỏ học nửa chừng,…