Mark Strand

Thơ Mark Strand

Người dịch: Linh Văn   KHÚC BI CA CHO CHA CỦA CON   (Cho Robert Strand, 1908- 1968)   XÁC THÂN TRỐNG RỖNG  …

Thơ Mark Strand*

 Linh Văn dịch   TƯỞNG NHỚ   Hãy cho tôi sáu dòng được viết bởi người đáng kính nhất, và tôi sẽ tìm ra…