Nguyễn Thị Khánh Minh

Trang Thơ Xuân

NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH   Muôn dặm xuân xanh     Thưa người nước mắt bình minh Cái trong veo để phục sinh lại…

Khóc Nguyễn Lương Vỵ

TIỄN BẠN HIỀN NGUYỄN LƯƠNG VỴ Nguyễn Thị Khánh Minh Nguyễn Lương Vỵ. Photo by Trần Triết Anh ra đi ngày 18 tháng 2,…

Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh

ĐƯỜNG MỘNG Theo ánh trăng tôi đi Dòng đêm xô sóng ngược Đi. Đến khi trăng về Mộng vẫn còn phía trước Theo mộng…