Nguyễn Văn Trung

Bố tôi

Nguyễn Quốc Linh Bố ơi, con có một vài tâm tình với bố và những người bạn, học trò yêu quí bố.

Milan Kundera

Nguyễn Văn Trung Kundera, ông là Cộng sản?Không, tôi là người viết truyện.Ông là người bất đồng chính kiến?Không, tôi là người viết truyện.Ông…