Phng Hi

Ph?n s?

Phng Hi Cha ti k? r?ng ng ch? h?c ??n l?p Ba tr??ng lng, khi ti c?ng ?ang h?c l?p Ba t?i tr??ng ti?u…

S?

Truy?n Phng Hi C ?y m?t cht thng minh, m?t cht nhan s?c. Bao nhiu ? ?? ?? ?y l?y b?t c? ai lm…

Quên l?i ?ã nói

Truy?n Phng Hi Sng n?, anh pht hi?n mnh qun tu?t m?i th? ? ni ngy hm qua. C?ng t?ng c l?n nh? th?…

Bên l?

Truy?n Phng Hi                              Ng??i l k? l? hnh, ngh?a l ng??i ???c hnh thnh trong                              qung ???ng ph?i ?i v khng nn…

H?n

Truy?n Phng Hi H?i nh? m? v hng xm g?i em l B. ??n tr??ng em tn H?n. Em l di?n vin c?a ??i…

45 n?m r?i ??

T?p bt Phng Hi Gia ?nh ti ? t?nh Ph Yn. Nh?ng ngy thng 4 n?m 1975 ti m??i m?t tu?i, h?c l?p n?m…