Taras Shevchenko

Bốn bài thơ của Taras Shevchenko

Ngân Xuyên dịch theo bản tiếng Anh từ tiếng Ukraina của Alexander J. Motyl Taras Shevchenko sinh ngày 9/3/1814 tại làng Moryntsy, châu Kiev,…