Tr??ng V?

?êm ??i D??ng

Tr??ng V? Cch ?y 39 n?m, ti r?i Vi?t Nam trn m?t chi?c ghe ?nh c nh?, cng v?i b?n b?n ??ng hnh khc….

Khánh Tr??ng và H?p L?u

Tr??ng V? N?m 2002, t?p ch H?p L?u t? ch?c k? ni?m 12 n?m ngy cho ??i c?a t?p ch ny, t?i Santa Ana….

Lá mùa thu

Tr??ng V? Hm nay, ngy 7 thng 1 n?m 2022, l k? ni?m 6 n?m ngy h?a s? ?inh C??ng ?i vo ci v?nh…

Th?m k?ch

Tr??ng V? Ti xu?t thn t? mi?n Nam, l?n ln trong chi?n tranh. G?n n?a ??i s?ng trn qu h??ng, tr?i nghi?m hay ch?ng…