Tuệ Sỹ

Thơ Tuệ Sỹ

Rồi nhắm mắt ta đi vào cõi mộng Như sương mai, như ánh chớp, mây chiều Cách nay ít lâu, tôi được TS Bùi…

Thơ và Đá, Thay Lời Tựa

Tuệ Sỹ Trong buổi sơ ngộ, Sơn tự giới thiệu, hay một người khác, là Sao Trên Rừng; tôi đã biết anh, một người…

Sơn Núi

Tuệ Sỹ VĨNH BIỆT NHÀ THƠ NGUYỄN ĐỨC SƠN Nhà thơ Nguyễn Đức Sơn sau thời gian bị đột quỵ nhiều lần đã qua…