Hà Thúc Sinh

Cố Hương

Hà Thúc Sinh Cụ Hồng Ân đã bước vào tuổi cổ lai hy, cho nên cụ cư xử với chúng bạn – kể cả…

Người Thơ

Truyện Hà Thúc Sinh Hà Thúc Sinh đã dẫn dắt người đọc một cách nhẹ như không, chẳng cần kỹ thuật kỹ năng kỹ…

Thơ Hà Thúc Sinh

Quang cảnh tháng Mười Ba Chim đỏ lặng yên đứng mỗi chân Cành khô mấp mé lả bên sông Một dòng nước lạnh phăng…

Biển

Hà Thúc Sinh Biển tràn mặt đất biển lan nhanh Biển ngập rất mau và rất xanh Biển lớn dâng lên đầy phố xá…

Thơ Hà Thúc Sinh

Gió xưa Len lách nhiêu rồi lối thế gian Hết xuân đến hạ lại thu đông Khi cao hú giữa trời mây chuyển Lúc…

Tính không

Truyện Hà Thúc Sinh Ông Thức tính như người. Xuề xoà. Ông biết uống rượu ngon nhưng không nhất thiết với chiếc ly lau…

Cư sĩ

Truyện Hà Thúc Sinh Cụ Đạo là người hạnh phúc, hiểu theo nghĩa có một cuộc đời êm ả hanh thông, con cái đỗ…