Thư của nhà văn Hà Thúc Sinh gửi Hội đồng Giải Văn Việt

HA THUC SINH

HA THUC SINH (edited)Thưa các bạn

Hơn nửa thế kỷ rồi nên tôi không chắc tôi còn nhớ đúng không, rằng hình như trong diễn văn Nobel 1957, Albert Camus có viết một câu đại khái: “ Chẳng có người nghệ sĩ nào mà lại không muốn được thừa nhận”. Thành thử khi được Văn Việt thông báo anh em đã quyết định trao giải Văn – Văn Việt năm 2020 cho tôi, dù chẳng còn trẻ nữa, lòng tôi vẫn gợn chút nôn nao của cậu trai mười tám đi thi tú tài và thấy tên mình được niêm yết.

Và khi đại diện Văn Việt hỏi tôi tính nhận giải cách nào (vì tôi không thể có mặt ở Việt Nam), tôi trả lời muốn gởi số tiền nhỏ ấy cho Quỹ Lương Tâm, là một quỹ được tạo ra nhằm hỗ trợ gia đình những người hoạt động cho Quyền Con Người ở Việt Nam và đã bị cầm tù.

Sau hết, tôi cũng xin cảm ơn Ban Xét Giải đã ghé mắt xanh vào tôi, và mến chào thân ái tất cả các bạn văn thơ có liên hệ xa gần tới Văn Việt

Hà Thúc Sinh, mùa Xuân 2020.

Comments are closed.