Biếm họa ngày 17/2

Đưa lịch sử các cuộc chiến tranh chống quân Trung Quốc xâm lược và lịch sử ĐCS Trung Quốc cướp biển đảo nước ta vào sách giáo khoa một cách có hệ thống, đầy đủ và chính xác tuồng như là chuyện viển vông. Ngày nay lại càng viển vông.

FB Nguyễn Quang Lập

Ảnh: Biếm hoạ của Lap (Lê Anh Phong)

No automatic alt text available.

Comments are closed.