LƯỠI KHÔNG XƯƠNG NHIỀU ĐƯỜNG LẮT LÉO

Lý Trực Dũng
Một trăm năm ra đời cờ đỏ dẫn đường
“Lưỡi không xương nhiều đường lắt léo”.

Không biết nước nào trên thế giới có câu tục ngữ hay như nước Việt mình . Xin xem và tự suy ngẫm…cái lưỡi của HS biếm họa bậc thầy Ukraina Jurij Kosobukin —

28.1HS Jurij_Kosobukin

Comments are closed.