Mẫu thiết kế văn phòng cực hot

Lý Trực Dũng

Khi cần có thể dễ dàng tự treo cổ dành cho các “đồng chí” đớp khá nhiều mà bị bại lộ. Móc trần này rất chắc, chịu được tới 500kg, nên các “đồng chí” mập ú cứ yên tâm mà tự treo, đỡ khoản bị lôi ra tòa và bị tống tù vừa nhục, vừa bị tịch biên tài sản, ít nhất các “đồng chí” cũng để lại phúc cho vợ con! Hihi!!!

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Comments are closed.