Nghệ thuật

Hoà sắc của bóng tối

Trần Đức Tài Qua cánh cửa sổ lớn và vuông mái lợp tôn nhựa trong, ánh sáng dội vào tường trắng tràn ngập không…

Lê Bá Đảng (1921-2015)

Văn Việt : Ngày 7/3/2015, họa sĩ Lê Bá Đảng đã từ trần tại Paris. Tang lễ của họa sĩ được cử hành vào ngày…