NĂM (5) DÊ NĂM DÊ

Vẽ Dê thì xưa nay không hiếm. Năm Dê, mời bạn ngắm 5 con Dê trong hội họa cổ kim:

William-Adolphe Bouguereau1873

1/ Thần Dê (Satyre) bị các Nữ thủy thần (Nymphes) “dê”: Tranh William-Adolphe Bouguereau họa sĩ Pháp (1873)

bit_mat_bat_de

2/ “Bịt mắt bắt dê”: tranh làng Hồ (lưu ý bộ dạng của hai cặp trai gái khác nhau – đang hăng hái tìm dê trong bãi và đang muốn nhập cuộc nhưng anh con trai thích ra mặt còn cô gái thì vẫn hơi e thẹn chưa quyết – để thấy tài diễn tả tinh tế một cách giản dị của nghệ nhân khắc gỗ dân gian)

Dˆ Ng T Nghiˆm

3/ Dê, sơn mài Nguyễn Tư Nghiêm (bộ 12 con giáp)

Dˆ D_ Ph_n

4/ Dê trong triển lãm tranh Dê Xuân Ất Mùi của Đỗ Phấn

DeDen-res

5/ “Dê đen” tranh giấy của Hiệp Hà

Th.Th. sưu tầm

Comments are closed.