Nhân 210 n?m sinh c?a Cao Bá Quát (1809-2019): Cao Bá Quát – thi s? nhân dân

Nguy?n Ph Yn

Cao B Qut (1809-1855), m?t con ng??i ti hoa, m?t nh th? l?i l?c trong su?t m??i th? k? v?n h?c Vi?t Nam ci hnh bng sng ng?i trong tm h?n nh?ng th? h? ?i sau v?i ci th?c sng su?t v m?i m? c?a ng v? s? m?nh c?a v?n ch??ng. Ti ch?t nh? ??n con ng??i ?y khi nghe Georgi Plekhanov (1856-1918) phn bi?t r hai m?u ng??i thi s?. Thi s? phong ki?n l ng??i s?ng xa r?i qu?n chng, b? qun nh?ng th?c t?i to l?n c?a hon c?nh v x h?i ?? ch? ca t?ng phong hoa tuy?t nguy?t, ngao du s?n th?y, ??m chm vo nh?ng ?o v?ng. Tri l?i, thi s? nhn dn l ng??i ??t mnh th?t su trong lng qu?n chng, rung c?m nh?ng kh? ?au v m? ??c ?ch th?c c?a h?.

Cao B Qut l?n ln trong khung c?nh c?a m?t ch? ?? phong ki?n ?ang ? th?i k? c?ng c? v ph?c hung. B?n th?ng tr? ra s?c hnh h? dn ?en trong nh?ng cng vi?c n?ng n? ko di ??n tr?n c? ki?p s?ng c?a h?. T? nh?ng thnh quch lu ?i ??n nh?ng ? ?i?u quan l?, ng??i dn c?n lao lun lun c?m th?y mnh khng cn ?? quy?n s?ng, ch?a ni ??n m?t ??i s?ng h?nh phc. ? l nguyn nhn c?a m?t x h?i ?i kh?, l?m than v b?t cng; ??ng th?i l m?m m?ng c?a nh?ng cu?c n?i lo?n kh?i ln t? pha dn chng. Cao B Qut ngay t? th?i nin thi?u ? ph?i s?ng trong m?t x h?i ?i kh? v b?t cng ?. Ci ngho ? giy v con ng??i thi s? v b?n quan l?i ? ch ??p ti n?ng x h?i, ?? r?i cu?i cng nh th? c?a chng ta ? ph?i ??ng d?y bn c?nh nh?ng k? kh?n cng ch?ng l?i ?m th?ng tr?, mong xoay v?n m?t c? ?? m?i.

Qua v?n ch??ng Cao B Qut, con ng??i ng hi?n ln m?t cch kh r r?t. ?y khng ph?i l m?t ng??i c b?n tnh ng?o ng??c, khinh ??i m tri l?i ng th?c v? ti n?ng c?a mnh v r?t t? ph? khi ?nh gi ti n?ng c?a mnh trong thin h?. Nh?ng th?t ra ? ch? l b? ngoi, v ci b? ngoi t? ph? v?n l thi th??ng c?a nhi?u ngh? s? ti hoa nh?ng ngang tng v t? tn. Ch? ?i su vo bn trong con ng??i h? Cao, ta m?i th?y ng c m?t tm h?n r?t c?i m?, n?ng th?m l? lng, m?t tm h?n bi?t m?n yu cu?c s?ng bnh d? nh?ng th?m thi?t tnh c?m. ??c m?y bi th? lm lc tr? v? nh c? sau bao n?m cch bi?t, ta s? khng th? khng c?m ??ng tr??c ci chn tnh c?a m?t ng??i v?n b? coi l cao ng?o. ?y l m?t bi trong s? ?:

Thnh lnh th?y n?i qu h??ng h?o lnh (c?a mnh)

Cng m?ng r? cng ?i mau/ Xm ch? ??u c ng??i ?

Tre pheo t?t t??i quanh lng/ Ng su n?i v?i ???ng ci

C?t ti?ng g?i c?ng tre/ Tr? xm n?p nhn tr?m

B?y ch tranh c?n vang/ Ng?i ?o?n c?i o ra

R?a chn l??n v??n sau/ Ao c?n ??y cy ngh? gi

R? cy xuyn qua t??ng ch? n?t.

Thn ta la lng m?y lu/ Ngh? l?i nh? chim bao

Vi?c cng danh to tt trong ??i

L?y thn mnh ph?c d?ch cho n cn ni g n?a.

Ng??i quen bi?t th?y ta c??i/ C?m tay nh? anh em

B con ?? ??n h?i th?m/ Hn huyn chuy?n n c?n.

C?m ta k? thn c? ??n th?m/ Hy cn nh? ??n khng b?

Ly bi?t v?n l th??ng tnh con ng??i

B?n b gip nhau, ngh?a l x?a v?n chu?ng th?.

(V? ch? ? c?)

Th?t l nh?ng cu m?c m?c v?a t? ???c c?nh v?a ni ???c tnh, v tnh c?m c?a ng t??ng ch?ng t?p trung c? vo ??y, ci vui ci bu?n, ci gi?n, m?ng r?, lo l?ng l?n l?n ng?n ngang tr?m m?i trong m?y v?n th? ng?n.

Do t? nh? ??n l?n b? c?nh ngho dy v, l?i ???c s?ng g?n g?i nhn dn c?n lao nn ng ??c bi?t c?m thng v?i nh?ng n?i ?i rch, t?i nh?c. C?nh ng? m?t ng th?y thu?c lang thang tng ?i trong bi D?c ???ng g?p ng??i ?i ???c ng v? ln xc ??ng bi?t bao! Tuy nh?n ?i nh?ng v?n khng qun gi? th? di?n:

G?p ai v?n t??i t?nh/ Mu?n ni nh?ng ngh?n l?i.

Cu k?t Ch?t no d? kh?n ng??i tri?t l v? l? s?ng m?t cch r?t ??n gi?n nh?ng r?t su s?c. Khi xem m?t cu?c thi ? huy?n, ng khng kh?i nh? ??n nng n?i m mnh ? nhi?u l?n tr?i qua:

Chnh th? v?n ch??ng tn kh? ??a

M? nhn ???ng th??ng thi kiu ca

(Chnh l ch? cay ??ng c?a v?n ch??ng honh hnh

Ti?ng ca c?a ng??i ??p ? nh trn r?t kiu ng?o)

D??i ngi bt c?a ng, c?nh nh ? ?o t?a h? khng ph?i l n?i hnh l?c m l n?i l?nh l?o, tr? tr?i. Trong m?y bi Trng Khoi Chu c c?m xc, ng ni ??n c?nh hoang tn c?a m?t vng ??t hnh nh? b? b?n th?ng tr? tri?t h? v c cu?c kh?i ngh?a. M?y ch? ch?n co su?t ngy honh hnh v gi?n ch?a l?p b?ng t? co c?nh t??ng bi th?m ??n m?c kch ??ng mnh li?t tm h?n thi s?. V cn nh?ng bi nh? Bi ca Hn Ng? (Ngh? An), ng c?m th??ng cho ki?p s?ng c?a ng??i dn mi?n bi?n m?i l?n g?p bo: cha m?t con, v? m?t ch?ng Bi Nghe cc ku, ng l?i trch con cc sao ku ch?m trong lc nhn dn ?ang mong ??i h?t m?a

Trong ci tnh th??ng c?a h? Cao c cu?n ln m?t n?i gi?n d?, b?c t?c v lo l?ng. ?ng ?? l trong bi Ngy m?ng b?y thng chn, v vi?c tr??ng thi Th?a Thin, b? h? ng?c ? tr?n, ng khc cho mnh ch? m?t ph?n, cn ph?n khc ng dnh cho k? v mnh m mang l?y, dnh cho cha m? gi v t?i s?ng ci ct ? ngoi kia khng bi?t c lin l?y g khng. ? ?y ta l?i cng th?y tnh yu con ng??i ??m ? ? n?i ng ngay trong nh?ng gi? pht cng qu?n nh?t.

C?nh s?ng ng?t ng?t c?a nhn dn c?ng nh? c?a chnh mnh lm cho h? Cao ph?n u?t. ng b? b?n quan l?i, nho s? ganh ght v ci ti hoa c?a ng ? lm b?n chng ph?i ?in ??o tinh th?n. H?n n?a b?n chng l nh?ng k? xu ph?, n?nh ht v lu?n ci cho nn c ?i?u ki?n ?? dm con ng??i thi s? xu?ng ch? ?au th??ng. Nh th? c?a chng ta ? m th?m ch?u ??ng v cam nh?n s? ?au ??n lm chua xt c? t?m lng:

N?i mnh t??ng ??n m ?au

Cht danh theo ?u?i mi ??u hoa rm.

(?? sau khc Yn ?i Anh ng? c?a quan ? st Bi cng)

Trong ti?ng ni c?a ng c ci ?au xt t??ng ch?ng khng th? ch?u ??ng ???c n?a. Nhn th?y sng bi?n ? ?o Ngang, ng ngao ngn cho thn ph?n mnh:

B?n ch? th?y m?t bi?n l x sng b?c ??u

Con thuy?n b?t gi l?c v? ?u?/ Sng d?n ch?p gi?t bao th th?m

(Bi ca ? ?o Ngang trng bi?n)

?i ? trung ct, ng c?m th?y mnh nh? sa vo gi?a m?t vng vy trng trng ?i?p ?i?p khng c l?i ra. Bi ca sau ?y cho ta ci c?m gic nh? ng ?ang ??ng tr??c m?t con ???ng cng, ??n n?i t?ng v?n m?t ??u vang ln ngh?a ku c?u:

B?i ct di ti?p ??n bi ct di

M?t b??c (ti?n ln) l?i m?t (b??c ln) li v? sau.

M?t tr?i ? l?n m ?i ch?a h?/ Khch ?i l? chan ha

??i ny k? t?nh th??ng t, k? say nhi?u.

Bi ct di! Bi ct di! My lm g ???c n.

Con ???ng b?ng ph?ng th mnh mang, con ???ng s? hi th nhi?u.

Hy nghe ta ht m?t bi ca cng ??

Pha b?c B?c s?n: ni mun l?p,

Pha nam Nam h?i: sng mun ??t,

Sao (ta) l?i cn ??ng trn bi ct ny?

(Bi ca ng?n ?i trong bi ct)

Ta d? dng th?y ???c ci u?t h?n dng cao ng?p tr?i ? Cao B Qut. V ?y chnh l ngy hm tr??c c?a cu?c kh?i ngh?a M? L??ng, c?a vi?c dng b?o l?c qu?t l?i b?n th?ng tr? nh Nguy?n m thi ca ? khng thay ??i ???c b?n chng.

Tm l?i tm h?n Cao B Qut l m?t tm h?n th?m thi?t c?a m?t ng??i ??ng v? pha qu?n chng, ph?n ?nh ci bu?n r?u, ?au kh?, ph?n u?t c?a qu?n chng t?c c?ng l ci th? khng ch?u ??ng ???c n?a c?a qu?n chng. M?t khc, qua ? ta c?ng c th? hnh dung ??c m? ??p cho b?ng ???c nh?ng b?t bnh v? x h?i c?a thi s?, ci ??c m? khng nh?ng ???c th?c hi?n b?ng c? ti?ng ni vang vang c?a ngh? thu?t, c?a thi ca m b?ng c? hnh ??ng d?n thn, c? gi tr? cu?c ??i c?a mnh n?a. Cao B Qut l thi s? l?n ln trong lng qu?n chng v?y.

*

T? hnh ?nh ?, ta th?y Cao B Qut, khc v?i ?a s? nh nho, c m?t nhn sinh quan ph?i k? l m?i m? v lnh m?nh. C? nhin th?c, t? t??ng c?a ng khng th? no v??t qua th?c, t? t??ng ???ng th?i. Ci ch? ??o trong ??u c thi s? c?a chng ta v?n khng ngoi l thuy?t Kh?ng M?nh. M?y ch? Qun n th?n kh? bo thay cho Th?n kh? bo qun n v?i d?ng tn vua ??ng tr??c, n?u ?ng l c?a ng th c th? l m?t v d?. Tuy nhin trong ng??i ng ? n?y m?m m?t t? t??ng m?i c xu h??ng ch?ng ??i m?t tr?t t? ??o ??c c?a ch? ngh?a phong ki?n ???ng th?i. ng khng nhn ??i qua l tr m? m c?a x h?i phong ki?n, c?a t?ng l?p nho s? m bi?t nhn b?ng con m?t sng su?t c?a m?t ??u c h?n nhin, th?ng th?n, thng minh h?n ??i c?a mnh. Ngh?a l ci yu, ci ght c?a ng ??u d?a trn c?m tnh chn thnh c?a m?t ng??i ??ng v? pha nh?ng ng??i b? p b?c, bc l?t. Ci nhn sinh quan ?y ???c hun ?c b?ng tnh chi?n ??u kh mnh li?t s?n c trong Cao B Qut, n s? t?o nn cu?c ??i ngang tng c?a ng. B?i v nhn sinh quan c?a h? Cao khng th? khun ???c vo ci nhn sinh quan l?c h?u c?a x h?i ???ng th?i, m n?u c khun ???c ch?ng n?a th tr??c sau th? no c?ng tan v?.

Trung thnh v?i c?m tnh, th?y vi?c ph?i l ng lm ngay, th?y ?i?u tri l ng ?? kch, khng cht cu n?, ng?n ng?i v c?ng khng ngh? ??n h?u qu? c?a n c h?i ??n thn mnh. Vi?c ng dng son ha v?i mu?i ?n ?? ch?a nh?ng quy?n ph?m vo tn hy c?a hong gia lc ch?m thi ? tr??ng Th?a Thin l m?t minh ch?ng v? ci tnh bi?t qu tr?ng ti n?ng ng??i khc c?a Cao B Qut. ng khng coi ph?m hy l m?t ci t?i v c?ng khng th?a nh?n ??y l tiu chu?n ?? ph? b? nhn ti. Ch? ? ?i?m ny c?ng ?? th?y ci nhn c?a ng khc xa ci nhn t?m th??ng, h?p hi c?a ???ng th?i bi?t m?y.

M?y cu th?ng th?n th nh?n ci l?c h?u c?a h?c thu?t n??c nh sau khi ???c tai nghe m?t th?y s? ti?n b? c?a n??c ngoi cng ch?ng t? khng lc no ng mu?n bao che s? th?t:

Nhai v?n nh ch? bu?n ta,

Con giun cn bi?t ?u l cao su.

Tn Gia t? v??t con tu

M?i hay v? tr? m?t mu bao la.

Gi?t mnh khi ? x nh,

V?n ch??ng ch? ngh?a kho l tr ch?i.

(?? sau khc Yn ?i Anh ng? c?a quan ? st Bi cng)

M?c d ch?a c m?t nh?n th?c chnh xc v? quy?n l?i nhn dn c? nhin h?n gi?i c?a l?ch s? lc ny lm sao c th? gip ng t? ?? ra m?c ?ch chnh tr? chn xc, m?t n?i dung l t??ng c h? th?ng r rng ???c nh?ng t? t??ng, tnh c?m c?a h? Cao ? bao hm m?t ch? ngh?a nhn ??o su s?c. Thi s? by t? cho ta bi?t m?t x h?i suy ??i ?ang lm ?au lng thi s?:

T?a th? ???ng ??o kiu si lang,

B?ch ??u tr c?m c? h??ng.

(Ng?i nhn lang si nhng ??y ???ng

??u b?c o g?m nh? c? h??ng)

(T?ng Nguy?n Trc Kh xu?t ly Th??ng Tn, H?i Th?ch d?ch)

S? quan tm ??n dn, ??n n??c c?a ng v?n th??ng ???c ng nh?c ??n trong v?n ch??ng. Nh?ng cu th? ??u c ngh?a r?ng ci ao ??c c?a ng khng ph?i v c nhn mnh, m th?t ra l v x h?i, v m?ng t??ng m?t x h?i t?t ??p v h?nh phc h?n hi?n t?i:

Hn lao ni lin pht/ Tai l hu?ng vi t.

Thi bnh v nh?t l??c/ L?c l?c s? vi nho.

(N??c l?t, n?n lun ??n/ Dn cng, tai ch?a qua

Thi bnh khng m?t ch??c/ Lu?ng th?n thn nho gia.)

(??c d?, H?i Th?ch d?ch)

V? vong nh?t ?i?m th??ng sinh v?ng,

H?o h??ng Nam d??ng kh?i Ng?a long.

(Ch?a qun m?t t no v? s? trng mong c?a th??ng sinh

Ph?i ??n Nam d??ng ?nh th?c Gia Ct d?y).

Hay l m?y ch? ?? trn l c? kh?i ngh?a:

Bnh D??ng, ?? B?n v Nghiu Thu?n

M?c D, Minh ?i?u h?u V Thang.

(? Bnh D??ng, ?? B?n n?u khng c nh?ng b?c vua hi?n nh? Nghiu Thu?n,

Th ? M?c D, Minh ?i?u ? c nh?ng tay cch m?ng nh? V Thang)

Nh?ng cu sau ?y n?u khng ph?i l hoi bo lm nh?ng vi?c to l?n th c?ng ni ln ???c nhi?t tnh c?a thi s? ??i v?i x h?i:

Ng d?c ??ng cao s?m

H?o ca k vn th?y.

(Ta mu?n tro ln ??nh ni cao

Ht vang nh?ng bi g?i cho my n??c)

Ph?i cng nh?n l Cao B Qut ? h?p th? ???c kh phch hin ngang, t? do, t? t??ng thay ??i s? m?nh, chung qui l truy?n th?ng n?i lo?n c?a cc phong tro nng dn cu?i th? k? XIX qua v?n ch??ng c?a Nguy?n V?n H?u, H?u T?o M?t khc c?ng ph?i th?y r?ng ng ? th?a k? ti?ng ni on gi?n th?ng tr? ho?c tiu c?c ho?c tch c?c c?a cc nh th? t? Nguy?n Tri, Nguy?n Du cho ??n H Tn Quy?n

Cu?c ??i Cao B Qut nh? trn ? ni c khc v?i cu?c ??i c?a cc thi gia phong ki?n. Ci ngho ? d?n v?t ng t? thu? nh?, lm cho ng c?m th?y m?t cch su s?c nh?ng n?i b?t cng trong x h?i. Cu?c ??i ?i thi, lm quan c?a ng ? khng lm d?u ci b?t bnh c?a ng, m tri l?i cn lm cho ng va ch?m nhi?u l?n vo ci l?ng ch?t ch?i c?a b?n th?ng tr?. Tuy c lm quan ng v?n khng ch?u u?n mnh theo thi t?c ?? c?u hi?n ??t, ngh?a l ng khng quan tm ??n h?nh phc b?n thn n?u h?nh phc ?y ph?i mua b?ng s? lu?n ci, c?u c?nh. Cho nn trong th?i gian s?ng ? Hu?, ng ? t?ng pht bi?u ki?n m?t cch kh r r?t:

B?t vi v?t l?y tm do thi?t

Kh??c b? s?u xm minh d?c hoa

(Khng b? l?y v? ngo?i v?t, lng cn nh? s?t

B? s?u xm chi?m, tc mu?n tr?ng nh? hoa)

Hay l:

??c h?u ? nhn ??c kh th

M?u thn bch k? chuy?t ? c?u.

(Ch? ???c h?u h?n ng??i ta v? tnh kh th s?,

Bao nhiu k? m?u cho mnh th v?ng nh? chim cu)

Ho?c:

Chuy?t tnh bn tng thin ph d?

Tm kin b?t tr?c th? gian di

(Tnh v?ng v?n tr?i cho nh? th?

Lng c?ng khng theo ng??i ??i m ??i thay).

V? pha giai c?p th?ng tr?, chng th?a bi?t ng c ti nh?ng khng tn nhi?m, ch? cho lm m?t chn hnh t?u, l m?t ch?c quan nh? nh? ki?u t?m phi khng chuyn nhi?m, ch? khi c?n thi?t h?i han v? ngh?a l sch v? hay x??ng h?a m?i g?i ??n ng. Thi ?? khinh r? ti n?ng c?a tri?u ?nh th?t r r?t. N?u l tr??ng h?p c?a ng??i khc, h?n ch? cn m?t n??c rt lui v? v??n, nh?ng ng th? l?i khng th?. Tuy khng ch?u ??u hng, ng v?n ? bn c?nh chng. Thi ?? m ng??i ta cho l kiu ng?o c?a ng lc ny c gi tr? m?t thi ?? ??u tranh. Cao B Qut kiu ng?o, t? ph? l ??i v?i b?n th?ng tr? quy?n qu, b?n h? nho, nh?ng ??i v?i nhn dn c?ng nh? ??i v?i b?n h?u ng l?i t? ra th?m thi?t, nhi?t tnh.

Cho nn tnh ch?t ??u tranh trong v?n ch??ng Cao B Qut l ty t?ng tr??ng h?p, dng ngi bt s?c bn c?a mnh ?? chm ch?c b?n th?ng tr? v b?n v?n s? tay sai, hay khng nh? th? th c?ng tung vo chng nh?ng v?n ?i?u ?? trt c?m h?n. V? ?i?m ny h? Cao qu? c thnh cng v ng ? dng ci t? nh? c?a v?n ch??ng ?? nm vo m?t m?i ??i ph??ng nh?ng g k?ch c?m, cay c nh?t. ?y l hai cu ng ph bnh ci tao ?n c?a b?n ng hong b cha l M?c Vn thi x:

Ngn thay ci m?i v duyn

Cu th? thi x con thuy?n Ngh? An.

K? c?ng l l?i v von tn nh?n khi so snh cu th? thi x v?i mi n??c m?m c?a li Ngh?. Nh?ng n cn tn nh?n h?n khi ng ??a cho Nguy?n Nh?, m?t ti?n s? lm quan t?i tri?u ???ng th?i, hai cu th? t?ng ?a:

Nh? c?u v nha h t?c ng,

Ng do h?u thi?t kh?i thu thy.

(Ng??i n?u khng nanh sao h?m h ???c ta

Ta cn c l??i h c ch?u thua ai).

Hai cu ny th?t l t?n d?ng l?i ch?i ch?. N s? tr? thnh m?t l?i ch?i ??c khi bi?t r d?ng c?a tc gi?. V cn kh nhi?u n?a nh? cu chuy?n t??ng truy?n ng ??c th? n?a nm n?a ch? cho T? ??c ?? m ch? vua d?t nt; nh? cu ??i ?a H Tn Quy?n v Nguy?n Cng Tr? ?? m ch? h? b?t ti Nh?ng cu chuy?n ? ngy nay ? tr? nn nh?ng thi tho?i tro phng l?u truy?n kh ph? bi?n. N?u H? Xun H??ng dng gi?ng th? n?a thanh n?a t?c ?? c??i ngay vo ??i t??ng th Cao B Qut trt gi?n m?t cch th?ng th?n h?n, tuy khng km cay chua nh?ng ?i khi c?ng th b?o.

Chu Th?n thi t?p m?t m?t bi?u l? s? gi?n d? c?a tc gi? nh?ng m?t khc c?ng ph?n ?nh n?i chn ch??ng t?ng c m?t th?i k? ? n?ng tm h?n ng v?i nh?ng cu:

Thn nh? quy?n m khi?p lm k?

(Thn nh? con ng?a m?t m?i s? khi?p ?i ??n ???ng r?)

(? ng? s? c?m vi?c phng bt ghi n?i lng)

Thn b?ng h?u v?n ti?n trnh s?

Ti?u ch? th??ng t?i th??ng ph.

(Thn thch v b?n b c h?i v? ti?n trnh c?a ta

C??i ch? vo ?m xanh xanh ? trn cao)

(Nhn v?nh 5)

?i?u ? ch? ra ng ? chn n?n v b?c b?i v cng trong khi lm quan ? Hu?. Nh?ng bi ca tr ch? Nm cn l?i c?a ng ??u b?c l? kha c?nh tiu c?c ny:

Th??ng cho mnh m l?i ti?c cho mnh

Cn chen chc v?i ??i chi mi t.

Hay:

Thi cng ?u chu?c l?y s? ??i

Tiu khi?n m?t vi chung l?u lo.

? vo tr??ng h?p ny, t? t??ng c?u nhn h??ng l?c c?ng s? l m?t l?i thot. Khng nh?ng h? Cao m cc nh th? tr??c ? v ???ng th?i c?ng t?ng dng gi?c m?ng nhn ?? xoa d?u phi?n no, ph?n n? c?a mnh. M?t khc ? c?ng l m?t cch ch?ng ??i gin ti?p v?i gi?i th?ng tr?. H?n ai h?t, Cao B Qut chnh l hnh ?nh n?i b?t, huy hong trong l?ch s? v thi ca v?i m?t nhn sinh quan m?i m? v hng trng, ??i l?p v?i nhn sinh quan phong ki?n v?y.

oOo

T? cc cu?c kh?i ngh?a c?a nng dn ? th? k? XVIII v th? k? XIX, trong ? c cu?c kh?i ngh?a Ty S?n l c? h?i t?t ?? cho con ng??i t?ng b? t? t??ng phong ki?n nh?i s? lu ??i suy ngh? thm r?t nhi?u v? cu?c s?ng c?a mnh, v? th?c t? x h?i. N ? d?y ng??i ta nhn cch t? do, ??c l?p, ch?ng p b?c ? nn. N ? v?ch cho ng??i ta th?y vua cha khng ph?i l s?c m?nh tuy?t ??i khng th? ?nh ?? ???c. V tuy ng??i ta ch?a c th?c thay th? ch? ?? ny b?ng ch? ?? khc, ng??i ta v?n mong mu?n xa b?t xi?ng xch qu g b c?a ch? ??. Lc ny x h?i phong ki?n Vi?t Nam ?ang b??c vo th?i k? kh?ng ho?ng tr?m tr?ng, cng th??ng nghi?p ?nh ??n. Th? ?o?n kim tinh ru?ng ??t c?a ??a ch? c?ng thm s? tham c?a quan l?i, c??ng ho lm cho nhn dn tr?m b? ?iu ??ng. Dn t?c thi?u s? b? chnh sch m? r?ng bin c??ng c?a tri?u ?nh cng b? p b?c, ? nn th?m t?. Th? r?i phong tro kh?i ngh?a t??ng b? d?p t?t ? th?i Minh M?ng th ??n ??i T? ??c l?i bng ln m?i lc m?t r?ng ri, m?t d? d?i h?n. Nng dn ?i kh? ?i theo cc cu?c kh?i ngh?a ngy m?t nhi?u.

Trong khi ? b?n th?c dn xm l??c l?i s?n sng ? ngoi c?a. ?? ??i ph t?p ?on th?ng tr? nh Nguy?n thi hnh chnh sch ?ng c?a ??i v?i ngoi, h?t s?c chuyn ch? ??i v?i trong. Chng th?ng tay ?n p nhn dn, nghi ng? chn p tr th?c. Lc ny ci l?ng c?a b?n th?ng tr? tr? nn ng?t ng?t, kh th? v cng. M?t s? nho s? khng cn tin t??ng vo gio ?i?u Nho gio, do ? h? c?ng ch?ng c?n cng danh s? nghi?p v?i b?n th?ng tr? nh Nguy?n, khng ch?u u?n mnh theo khun php phong ki?n v h? th? l? ci b?t bnh, ci ch h??ng c?a mnh m?t cch ??c bi?t to b?o, khng nh?ng b?ng l?i ni m cn b?ng hnh ??ng.

Cao B Qut c?ng nh? m?t s? nh v?n khc nh? Hong Phan Thi (?-1865), ?on H?u Tr?ng (1844-1866) lao ??u vo cc cu?c n?i lo?n ?y. V h? ? d?i ln trong v?n h?c nh?ng ti?ng vang tuy ngy nay cn l?i r?t t nh?ng c?ng c gi tr? b?ng nh?ng ti?ng go tht, ku g?i m?i ng??i vng ln thay ??i s? ph?n, thay ??i cu?c ??i.

M?c d thi ca Cao B Qut cn l?i khng nhi?u, nh?ng s? cn l?i ?y c?ng ? nu ln ???c ci ??p r?t hi?m c trong v?n h?c th?i phong ki?n. ? l s? ??i khng b?n th?ng tr?, s? ph? nh?n b? my chuyn ch? ???ng th?i, c?ng chnh l s? ph? nh?n hi?n th?c. Ni chung ? l ci hin ngang c?a m?t tm h?n ch? bi?t th? c t? do v chn l. Ci t? do v chn l ni ?y l c?m tnh t? pht, g?n nh? l b?n n?ng c?a con ng??i, kh c th? tm th?y trong sch v? nh nho. T?t c? nh?ng ??o l phong ki?n t?ng th?m vo c Cao B Qut c?ng nh? c? ci x h?i ? vy quanh l?y thi s? tuy?t nhin khng th? no lm sai l?c ???c ci c?m tnh, khng lm nh?t ???c ch kh c?a ng. Cho nn th? v?n Cao B Qut c gi tr? nh?ng ti?ng g?i t?p h?p c?a Ty S?n, Nguy?n H?u C?u, H?u T?o g?i cho m?i ng??i hoi bo m?t cu?c s?ng v?i truy?n th?ng b?t khu?t, ??y tinh th?n tn tr?ng nhn ph?m, ch?ng ch? ?? h kh?c, b?t l??ng c?a tri?u ?nh nh Nguy?n.

Thi ca Cao B Qut v v?y m cn l?i mi trong tm h?n nh?ng th? h? v? sau, mi mi ???c truy?n t?ng v th?m d?n trong dng mu b?t khu?t, anh hng c?a dn t?c.

N.P.Y.

(1969)

Comments are closed.