Nghĩa tình Văn Việt

Một số hình ảnh gặp gỡ thân hữu Văn Việt trong năm Bính Thân

Thân hữu Văn Việt ngày càng đông đúc, ngày càng mở rộng về địa dư trên toàn cầu. Ngày Xuân Đinh Dậu, xin mời các bạn xem hình ảnh một số buổi gặp mặt tại Việt Nam và nước ngoài của anh chị em có chung chí hướng xây dựng một nền văn chương tiếng Việt tự do, nhân bản.

1. Sài Gòn. Trao giải Văn Việt lần thứ nhất 3/3/2017 (1. Nguyên Ngọc, Hà Thủy Nguyên, Dương Tường. 2. Mẹ của nhà văn Di-Hạnh Nguyên, TS Nguyễn Quang A, Giáng Vân, Lê Văn Vọng, Nguyễn Thanh Văn, Inrasara, Kha Lương Ngãi, Hoàng Dũng, Kiều Maily. 3. Quyên, Phùng Thị Hạ Nguyên, Nguyễn Hoàng Anh Thư, HTN)

Gặp gỡ - Nghĩa tình. Ảnh 1. 1. Giải VV.1

Gặp gỡ - Nghĩa tình. Ảnh 1.2. Giải VV2.

Gặp gỡ - Nghĩa tình. Ảnh 1.3.Giải VV3

2. Sài Gòn. Mừng nhà thơ Ý Nhi đoạt Giải Thơ Quốc tế Cicada. Từ trái sang: Nguyên Ngọc, Hoàng Dũng (phía sau), Lê Phú Khải, Lưu Trọng Văn, Đỗ Trung Quân, Nguyễn Quang Thân, Lý Đợi.

Gặp gỡ - Nghĩa tình. Ảnh 2. Ý Nhi. JPG

3. Sài Gòn. Gặp gỡ nhà thơ Nguyễn Đức Tùng từ Canada (ngoài cùng bên phải)

Gặp gỡ - Nghĩa tình. Ảnh 3. ND TUNG

4. Sài Gòn. Gặp gỡ nhà thơ Nguyễn Hàn Chung từ Hoa Kỳ: Kim Cúc, NHC

Gặp gỡ - Nghĩa tình. Ảnh 4. NHC. JPG

5. Sài Gòn. Gặp gỡ nhà văn Nguyễn Thị Hoàng Bắc từ Hoa Kỳ: NQT, N TV, GS Chu Hảo, KC, Hoàng Bắc, Nguyên Ngọc, Phan Đắc Lữ

Gặp gỡ - Nghĩa tình. Ảnh 5. NTH BAC.

6. Hà Nội. Thăm nhà văn Trần Đồng Minh: TĐM, Đào Tiến Thi, Lê Hoài Nguyên, Nguyễn Nguyên Bình, Vũ Ngọc Tiến

Gặp gỡ - Nghĩa tình. Ảnh 6. TĐM

7. Hà Nội. Thăm nhà thơ Nguyễn Thanh Giang

Gặp gỡ - Nghĩa tình. Ảnh 7. NTG

8. Hà Nội. Thăm nhà thơ Lê Hoài Nguyên

Gặp gỡ - Nghĩa tình. Ảnh 8. TKT

9. Virginia, Hoa Kỳ: Vợ chồng nhà thơ Phạm Cao Hoàng, Hoàng Hưng, vợ chồng nhà văn Nguyễn Thị Thanh Bình

Gặp gỡ - Nghĩa tình. Ảnh 9. PCH, NTTB

10. Santa Ana, Hoa Kỳ: Hàng ngồi: HH, Trịnh Y Thư, Lê Lạc Giao Hàng đứng: Nguyễn Thị Ngọc Lan, Trịnh Thanh Thủy, Phan Tấn Hải, Trần Chí Phúc.

Gặp gỡ - Nghĩa tình. Ảnh 10

11. Santa Ana: Nhà thơ Chân Phương, HH, dịch giả Trịnh Y Thư, nhà nghiên cứu Bùi Vĩnh Phúc, nhà thơ Đỗ Quý Toàn.

Gặp gỡ - Nghĩa tình. Ảnh 11. CP, BVP

12. Thăm nhà văn Nhật Tiến: ĐQT, HH, Nhật Tiến, nhà báo Đinh Quang Anh Thái

Gặp gỡ - Nghĩa tình. Ảnh 12

13. Thăm nhà văn Khánh Trường: Nhà nghiên cứu Nguyễn Hữu Liêm,…, nhà thơ Phạm Phú Minh, HH, nhà văn Trần Vũ, chị Khánh Trường, Khánh Trường (ngồi xe lăn)

Gặp gỡ - Nghĩa tình. Ảnh 13

14. Gặp gỡ BBT Da Màu: HH, nhà thơ Nguyễn Hoàng Nam, nhà văn Đặng Thơ Thơ, nhà thơ Lê Đình Nhất Lang

Gặp gỡ - Nghĩa tình. Ảnh 14

15. Garland, Hoa Kỳ: Gặp gỡ nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp (ngoài cùng bên phải) và BBT Tuần báo Trẻ.

Gặp gỡ - Nghĩa tình. Ảnh 15

16. Sài Gòn. Mừng Xuân 2017: Vũ Thành Sơn, Phạm Đình Trọng, Nguyễn Thị Hậu, Lê Hải, Nam Dao (từ Canada), Trần Đĩnh, NQT, HH, Trịnh Y Thư (từ Hoa Kỳ)Gặp gỡ - Nghĩa tình. Ảnh 16

 

17. Sài Gòn. Mừng Xuân 2017: TYT, Phan Đắc Lữ, Hiếu Tân, Nguyễn Thanh Văn, Bùi Chát, Nguyễn Hồng Nhung (từ Hungary), Kha Lương Ngãi, Lê Phú Khải, Ý Nhi

Gặp gỡ - Nghĩa tình. Ảnh 17

18. Sài Gòn. Mừng Xuân 2017: Từ bên phải: Nam Dao, Nguyễn Viện,…Gặp gỡ - Nghĩa tình. Ảnh 18. Ng Viện

Comments are closed.