Bùi Chí Vinh

Thơ Bùi Chí Vinh

MỘT NÉN NHANG CHO NGUYỄN ĐÌNH TOÀN Thi sĩ, văn sĩ, nhạc sĩ Nguyễn Đình Toàn qua đời tối 28-11 tại bệnh viện Fountain…

Bài cáo Hậu bình Ngô

Bùi Chí Vinh Ngày 17-2-1979 giặc Tàu tràn sang xâm chiếm nước ta. Cứ đến ngày này tôi lại nhớ BÀI CÁO HẬU BÌNH…

Ukraine bất khuất muôn năm

Bùi Chí Vinh Thế giới đã chiếu sáng bầu trời Ukraine Berlin, Paris, Sydney, Rio de Janero, New York… Màu cờ Ukraine phủ lên…

Tru di tam tộc hành

Bùi Chí Vinh   Tru di ta viết một bài hành Chuyện truyền đời trang sử máu tanh Ngày xưa có quân sư Nguyễn…

Đêm lính cũ

Bài thơ ĐÊM LÍNH CŨ là bài tôi không đăng báo nào, không đưa vào bất cứ Tuyển Tập nào, mà chỉ để dành…

Bài ca giữ nước

(Rút từ facebook của Bùi Chí Vinh) “Như nước Việt ta từ trướcVốn xưng văn hiến đã lâuSơn hà cương vực đã chiaPhong tục…