Lần đầu tiên người dân Cuba tràn xuống đường biểu tình đòi tự do sau 62 năm dưới ách độc tài

Bùi Chí Vinh

62 năm rồi mới thấy dân Cuba biểu tình “anti communist” trong buổi sáng nay

62 năm rình rập anh em Fidel Castro truyền ngôi sau cái chết

Một ngày mưu sinh đối với người nghèo đói quá dài

Vẫn hít thở nhưng sức tàn lực kiệt

Ông bà cha mẹ chết có khi quên thương tiếc

Có khi vì áo cơm mà nước mắt nuốt trong lòng

Nhưng một tên độc tài bần cùng hóa nhân dân lại được làm quốc táng

Biết thế nào là bên đục bên trong

Đốt một nén nhang gửi đến hư không

Để khóc cho những bài thơ tuyệt vọng

Thế giới đảo điên chủ nghĩa lộn sòng

Dân chủ tự do bị đem đi triều cống

Không có niềm vui nào dành cho buổi sáng

Những khuôn mặt lầm than đen tối phận người

Chỉ có bọn độc tài khắp nơi cười đắc thắng

Cười trước bầy cừu lặng lẽ im hơi!

BCV

Có thể là hình ảnh về 9 người, mọi người đang đứng và ngoài trời

Người dân Cuba tràn xuống đường đòi tự do

Nguồn: FB Bùi Chí Vinh

Comments are closed.